Circulair ondernemen

Afvalbergen groeien, fossiele grondstoffen en brandstoffen worden schaars en het klimaat verandert. Om de mensheid blijvend te kunnen voeden en te voorzien van noodzakelijke goederen en diensten, is een andere omgang met grondstoffen en energie nodig. Circulair ondernemen is hét antwoord hierop. En een kansrijke basis voor nieuwe businessmodellen.

regiofoodvalleycirculair logoWageningen Werkt Duurzaam streeft samen met regionale partijen in het samenwerkingsprogramma Living Lab Regio Foodvalley Circulair naar een toekomstbestendige en volhoudbare economie waarin circulair werken de gewoonte is.

WWD is partner in het Samenwerkingsprogramma Regio Foodvalley Circulair

Samenwerkingsprogramma Living Lab Regio Foodvalley CirculairIn het samenwerkingsprogramma willen de samenwerkende partijen de transitie naar een circulaire economie versnellen door te werken aan de volgende strategische doelen:

  • Duurzamer gebruik van grondstoffen: minder gebruik en zo lang en effectief mogelijk hergebruiken door circulair productontwerp en het sluiten van kringlopen. Geen afval en gebruik van fossiele brandstoffen terugbrengen naar nihil.
  • —Meer concurrerend vermogen van ondernemers en de regio. De regio scoort hoog qua innovatie, circulaire ketensamenwerking, het ontsluiten van kennis en qua triple helix samenwerking.
  • —Regio Foodvalley verder ontwikkelen en op de kaart zetten als innovatieve kennisregio.

Het samenwerkingsverband gaat als volgt te werk:

Werkplaatsen: in tijdelijke praktijknetwerken gaan ketenpartijen, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden aan de slag in de praktijk, rond verschillende thema’s of sectoren. Zij werken aan opgaven en sectoren die van belang zijn voor onze regio, te starten met Agro&Food, Bouw, Industrie, Transport & Logistiek en Circulair in Beleid. In deze werkplaatsen komen nieuwe ideeën en projecten tot stand en leren partijen elkaar circulaire stappen zetten.

Inspiratie en handvatten bieden – Circulaire voorbeelden worden zichtbaar gemaakt en er wordt hulp georganiseerd voor specifieke vraagstukken. Rabobanken Vallei & Rijn en Gelderse Vallei organiseren bijvoorbeeld in 2019 weer de Circular Economy Challenge.

Living Lab kent een netwerkaanpak met korte lijnen waarin partijen elkaar opzoeken voor circulaire innovaties die nodig zijn. Ook brengen we grondstoffen in kaart – samen met studenten, ICT Campus en andere bestaande initiatieven – voor inzicht in de bestaande situatie en in prioriteiten.

Wat zijn de plannen van Wageningen Werkt Duurzaam met circulair ondernemen

Stichting Ondernemersfonds Wageningen, Wageningen Circulair en Wageningen Werkt Duurzaam hebben in samenwerking met de gemeente een plan voor meer circulaire afvalinzameling uitgewerkt voor de binnenstadondernemers in Wageningen waardoor de vervoersbewegingen in de binnenstad sterk kunnen verminderen en de scheiding en hergebruik van grondstoffen verbeteren. Meer informatie: www.afvalcollectiefwageningen.nl.

Wageningen Werkt Duurzaam onderzoekt de mogelijkheid om in samenwerking met de kennispartners van het Samenwerkingsverband Regio Foodvalley Circulair op de bedrijventerrein in Wageningen de grondstofstromen in kaart te brengen en te onderzoeken waar de kansen liggen voor een verschuiving naar meer circulaire grondstofketens.

Wageningen Werkt Duurzaam gaat Wageningse ondernemers uitdagen om circulair ondernemen te omarmen, aansluiting te zoeken bij het regionale samenwerkingsprogramma en deel te nemen aan de werkplaatsen.

Zelf ook partner worden van Living Lab Regio Foodvalley Circulair?

Kijk op www.regiofoodvalleycirculair.nl voor meer informatie.

Lineaire economie versus circulaire economie

Circulaire economie lijkt een modewoord. Is dat niet hetzelfde als recycling? Nee, de circulaire economie gaat een stap verder. Recycling is een lineair proces: hergebruik stelt de verbrandingsoven even uit, maar aan het eind van de rit belandt het product toch op de afvalberg. Daarmee worden kostbare grondstoffen vernietigd. Circulaire economie gaat uit van een wereld zonder afval. Grondstoffen en energie worden hergebruikt. Hard nodig, want veel grondstoffen worden al snel schaars.

circulair vs lineair