Business en Science Park op weg naar klimaatneutraal?

BSPW luchtfoto

27 juli 2018

Het Business en Science Park Wageningen omvat ruim 20 gebouwen waarin een veelvoud aan bedrijven gevestigd is. Steeds meer eigenaren en huurders zetten in op de verduurzaming van de huisvesting in het park.

Steeds meer zonnepanelen op de daken

Dit jaar zijn zonnepanelen geplaatst op de panden van Noldus en Keygene. Het pand van Alfa Accountants en het bedrijfsverzamelgebouw van Triodos Vastgoed op Nieuwe kanaal 9 hadden al zonnepanelen. In totaal wordt op 4 panden nu duurzame zonnestroom geproduceerd. Voor nog eens 3 panden zijn er plannen voor de realisatie van zonne-energiesystemen en 3 eigenaren hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in de realisatie van een zonne-energiesysteem op het dak.  Wageningen Werkt Duurzaam ondersteunt bedrijven met zonne-energie quickscans en kan SDE+ subsidie aanvragen om de exploitatie van een zonne-energiesysteem rendabel te maken.

Koppeling van het Business en Science Park aan een grondgebonden zonnepark

Wageningen Werkt Duurzaam onderzoekt momenteel met ZOWN (een dochter van netwerkbedrijf Liander) en de gemeente of er mogelijkheden zijn om de het Business en Sciencepark via een ‘microgrid’ fysiek te koppelen aan een zonnepark en zo de stroom gebruikt op het zonnepark te verduurzamen.

Onderzoek naar mogelijkheid duurzame warmtelevering

In Wageningen wordt de mogelijkheid van een warmtenet, aangesloten op de ultradiepe geothermiebron bij Parenco in Renkum, onderzocht met lokale partners. Parenco heeft nu al restwarmte beschikbaar voor 7000-8000 woning equivalenten. Parenco heeft besloten dat ze deze restwarmte willen gaan leveren en netwerkbedrijf Alliander onderzoekt de haalbaarheid van de aanleg en exploitatie van het warmtenet. Negen van de pandeigenaren op het BSPW hebben via Wageningen Werkt Duurzaam laten weten geïnteresseerd te zijn in het duurzame warmtenet. Alliander DGO neemt deze bedrijven mee in de business case die deze zomer nader doorgerekend wordt.

Verduurzamen begint met energie besparen

Kantoorgebouwen moeten per 2023 minimaal een label C hebben. Voor 5 panden zijn het afgelopen jaar energieprestatieadviezen met energielabelonderzoek opgesteld. Via Wageningen Werkt Duurzaam kunnen pandeigenaren 50% subsidie voor deze onderzoeken krijgen. Het pand van CTA op Agro Business Park 2 heeft dit jaar door renovatie van de installaties het energielabel verbeterd van E naar A. Aanvullend op de energielabelverplichting verplicht de Wet milieubeheer bedrijven alle energiebesparende maatregelen te treffen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Voor 12 panden zijn inmiddels deze financieel aantrekkelijke maatregelen in kaart gebracht.

Al 2 panden gasloos op het Business en Science Park

Het pand van A&S Advocaten is in 2012 al zonder gasaansluiting opgeleverd. Het wordt verwarmd met een elektrische warmtepomp. Dit jaar is ook bij Noldus Information Technology de gasaansluiting verwijderd. Na een renovatie van de installaties wordt het hele pand nu verwarmd en gekoeld met luchtwarmtepompen. Wageningen Werkt Duurzaam heeft Noldus ondersteund met de subsidies voor deze renovatie.