Afvalcollectief binnenstad Wageningen: betere scheiding en minder vervoersbewegingen

afvalfiets

28 oktober 2019

Het afvalcollectief voor de binnenstad is een samenwerking tussen Stichting Ondernemersfonds Wageningen, Wageningen Werkt Duurzaam en Ruben Cornelissen. Het doel van dit collectief is kosten besparen voor de ondernemer, betere scheiding van afval en minder verkeersbewegingen door vuilniswagens in de binnenstad. Omdat al veel binnenstadondernemers een contract met ACV hebben en ACV een goede afvalscheiding biedt, kan overstappen op ACV bijdragen aan minder vervoersbewegingen in de binnenstad en een betere scheiding. Een inzamelingsoplossing uit Gouda waarbij 6x per week op afroep afval opgehaald door mensen van de sociale werkvoorziening wordt verder onderzocht.

Afvalstromen

In 2018/19 is een inventarisatie onder ondernemers uitgevoerd met betrekking tot hun afvalstromen en contracten bij afvalverwerkers. Deze inventarisatie dient als basis voor het realiseren van een afvalcollectief voor de binnenstad van Wageningen. De conclusie van de inventarisatie is dat de meest voorkomende afvalstromen restafval, karton/papier en plastic zijn. De meeste ondernemers hebben reeds een contract bij ACV. Uit de inventarisatie kwamen drie punten naar voren die ondernemers belangrijk vinden: centrale inzamelplek, beter kunnen scheiden van afvalstromen, flexibel/extra afroep voor ophalen afval mogelijk.

Offertes

Er is aan 7 afvalverwerkers gevraagd een offerte in te dienen voor een collectief aanbod. Drie bedrijven hebben uiteindelijk een aanbod ingediend, waaronder ACV de regionale afvalverwerker .

Helaas blijkt uit de offertes dat de kostenbesparing voor veel ondernemers waarschijnlijk zeer beperkt zal zijn. Dit komt mede door het feit dat veel contracten reeds lang geleden zijn afgesloten en dat de prijzen voor afvalverwerking inmiddels zijn toegenomen. Overstappen zou voor ondernemers dus niet automatisch betekenen dat ze er financieel op vooruit gaan. Omdat al veel binnenstadondernemers een contract met ACV hebben en ACV een goede afvalscheiding biedt, kan overstappen op ACV wel bijdragen aan minder vervoersbewegingen in de binnenstad en betere scheidingsmogelijheden.

Gouda Schoon afvalinzameling: idee voor Wageningen?

Ook kwam er uit de offertes een interessant idee naar voren. In Gouda is een goed werkend systeem (Gouda Schoon) dat in de binnenstad het vuilnis ophaalt. Hier wordt 6x per week op afroep afval opgehaald door mensen van de sociale werkvoorziening in een klein elektrisch voertuig.

Dit systeem van Gouda Schoon gaat nu voor Wageningen onderzocht worden. Hiervoor zijn we in gesprek met ACV en de gemeente. ACV heeft reeds op verschillende plekken ondergrondse afvalcontainers voor particulieren. Deze containers zouden mogelijk, tegen betaling, ook voor bedrijfsafval kunnen worden gebruikt. De gemeente onderzoekt of er een elektrisch voertuig ingezet kan worden. Tevens bekijken we de mogelijkheid voor het gebruiken van een (elektrische)fiets met grote opslagruimte. Er is ook een ontwerp voor een app gemaakt die gebruikt kan worden door ondernemers om aan te geven dat er afval opgehaald dient te worden.