Aftrekmogelijkheden zonnepanelen verbeterd

fto zonnepanelen alfa wageningen

16 april 2020

Het plaatsen van zonnepanelen wordt op verschillende manieren gestimuleerd. Een van de regelingen is de Energie-investeringsaftrek (EIA) Dat houdt in dat u als ondernemer de investering in zonnepanelen kunt aftrekken van de gemaakte winst. Sinds dit jaar kunt u de investering aftrekken als het geïnstalleerde vermogen 15.000 wattpiek (Wp) of meer is, wat neer komt op circa 50 zonnepanelen.

Energie-investeringsaftrek
De Energie-investeringsaftrek is een fiscale regeling waarmee de overheid bedrijven ondersteunt bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Met EIA kan men 45 procent van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving. Daardoor betaalt u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Ook aftrek voor andere maatregelen
Als ondernemer kunt u veel andere energiebesparende maatregelen ook via deze regeling aftrekken. Denk daarbij aan isolatiemateriaal, HR-glas, LED-verlichting, maar ook Energielabelprestatieverbeteringen. Voor zonnepanelen geldt dat u deze regeling kunt toepassen als uw elektra-aansluiting een doorlaatwaarde van 3 x 80 ampère of minder (kleinverbruik) heeft. Kijk voor meer informatie over de EIA op de website van RVO.

Andere regelingen
Ook in veel andere situaties heeft de overheid regelingen om het plaatsen van zonnepanelen te stimuleren. Denk daarbij aan de SDE en KIA voor grootverbruikers. Kijk voor een toelichting over deze regelingen op de webpagina over financiering en subsidies.

Voor u interessant?
Vraagt u zich af op zonnepanelen voor u interessant zijn? Of heeft u andere vragen over duurzaamheid, waaronder energie besparen, opwekken, natuur-inclusief ondernemen of circulaire economie? Voor alle vragen over een gezond en duurzaam leef- en ondernemersklimaat kunt u terecht bij het loket van Wageningen Werkt Duurzaam. Voor een afspraak gaat u naar onze contactpagina.