Actuele EED Energie-audit voor 31 december 2020

19 juni 2020

De EED Energie-audit is een verplichting die voortkomt uit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). De EED Energie-audit is een methode om het actuele energieverbruik en de besparingsmogelijkheden van uw onderneming in kaart te brengen. Grotere ondernemingen moeten iedere vier jaar een EED Energie-audit opstellen. De volgende audit moet uiterlijk 31 december 2020 bij RVO zijn ingediend.

EED Energie-audit

De Energie-audit moet ieder vier jaar uitgevoerd worden voor grotere ondernemingen. Er is sprake van een grote onderneming indien de onderneming:

  • 250 fte of meer heeft, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen; of
  • een jaaromzet heeft van meer dan €50 miljoen én een jaarlijkse balanstotaal van meer dan €43 miljoen, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen.

Of uw onderneming inderdaad EED Energie-auditplichtig is, kunt u ook nagaan via de Wetchecker energiebesparing van de Rijksoverheid. Zo krijgt u onafhankelijk inzicht in de energiebesparingsverplichtingen voor ondernemingen. Ga hiervoor naar de volgende site: regelhulpenvoorbedrijven.nl/Wetcheckerenergiebesparing

Indienen voor 31 december 2020
Sinds 1 juli 2019 dient u uw energie-auditverslag digitaal in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U doet dit binnen 4 jaar na indiening van uw vorige energie-auditverslag, maar uiterlijk op 31 december 2020.

Bent u ervaren dan kunt u de EED Energie-audit zelf invullen. Echter, meestal wordt een EED energie-audit door een energie-specialist opgesteld.

Voor het indienen van de EED Energie-audit gaat u naar de volgende site van RVO: mijn.rvo.nl/energie-audit-eed

Meer informatie over de EED energie-audit
Wilt u meer weten over de EED Energie-audit of wilt u nagaan of u verplicht bent om de EED Energie-audit op te stellen?
Ga hiervoor naar de volgende site van RVO: www.rvo.nl/eed

Voor u interessant?
Vraagt u zich af u een EED moet opstellen? Of heeft u andere vragen over duurzaamheid, waaronder energie besparen, opwekken, natuurinclusief ondernemen of circulaire economie? Voor alle vragen over een gezond en duurzaam leef- en ondernemersklimaat kunt u terecht bij het loket van Wageningen Werkt Duurzaam. Voor een afspraak gaat u naar onze contactpagina.