Terug naar alle aanbieders

Protestantse Kerk Wageningen

logo protestantse kerk

De gezamenlijke diaconieën van de Protestantse Kerk te Wageningen zetten zich de laatste jaren in om duurzaamheid te bevorderen zowel binnen de kerkgebouwen als ook bij de gemeenteleden.

In 2016/2017 deden we daarom mee met het landelijke Klimaatstraatfeest en dat hebben we als Virtuele Diaconale Klimaatstraat Wageningen landelijk gewonnen. Gedurende deze periode hebben vele gemeenteleden zich hiervoor ingezet en is veel kennis ontstaan. Van een deel van het gewonnen geld zij isolatieplaten gekocht om de zolders van de studentenkamers Markt 17 te isoleren. Daarnaast zijn we voornemens de daken van de pastorieën te beleggen met zonnepanelen en het gebouw Markt 17, samen met de kerkrentmeesters, te verduurzamen. Tevens zijn we een erkende Groene Kerk.

Lees het interview met de Protestante Gemeente