Terug naar alle aanbieders

Kinderdagopvang Wageningen

logo kinderopvang Wageningen

Duurzaamheid
Vanuit de onlosmakelijke relatie tussen Mens – Milieu – Maatschappij willen wij onze activiteiten zoveel mogelijk maatschappelijk kunnen verantwoorden. Duurzaamheid is hierbij het sleutelwoord.
Wij willen kinderen bewust maken van het belang van het verantwoord en duurzaam omgaan met alles waar we mee te maken hebben. Daar kun je immers niet vroeg genoeg mee beginnen.
Daarnaast willen wij als organisatie in het kader van verantwoord ondernemen een bijdrage leveren aan de sociale en economische ontwikkelingen binnen Wageningen door bijvoorbeeld zoveel mogelijk lokaal in te kopen en mogelijkheden te bieden voor vrijwilligers en re-integratie-trajecten, aandacht te geven aan de ontwikkeling van medewerkers en het optreden als leerbedrijf.

Meer info: www.kinderopvang-wageningen.nl