Terug naar alle aanbieders

de Woningstichting

logo woningstichting

De Woningstichting ziet duurzaam ondernemen als een combinatie van sociale, ecologische en bedrijfseconomische uitgangspunten. Binnen de mogelijkheden investeert de Woningstichting in energetische voorzieningen, alternatieve energiebronnen en duurzame producten. De Woningstichting heeft de ambitie om ECO-corporatie te worden. Dat betekent o.m.:

  • Inkoop van groene energie en groen gas voor de woongebouwen.
  • Investeren in duurzame energievoorziening. Bijvoorbeeld een Warmte-Koude Opslagsysteem (WKO), zoals toegepast in Nieuw Kortenoord en toe te passen bij Torckdael, het Zonne-energieproject in de Haverlanden.
  • Standaard duurzaamheidsmaatregelen die toegepast worden bij onderhoudsprojecten. Deze bestaan uit een goede (schil)isolatie van de gehele woning en het toepassen van een goed ventilatiesysteem.

De Woningstichting onderschrijft het Klimaatplan van de gemeente Wageningen, Wageningse bedrijven, instellingen en organisaties met de doelstelling om Wageningen klimaatneutraal te maken in 2030. Met het participantschap van Wageningen Werkt Duurzaam gaat de Woningstichting een stap verder en geeft zij uitdrukking aan:

  • De eigen opgave voor verduurzaming van de woningvoorraad en de bedrijfsvoering en dit ook vorm te geven in het beleid.
  • De wens actief bij te dragen aan de ontwikkeling van Wageningen Werkt Duurzaam en de doelstellingen van Wageningen Werkt Duurzaam.
  • De wens om een actieve bijdrage te leveren aan het verduurzamen van Wageningen.
  • De bereidheid om de kennis die is opgebouwd m.b.t. van de eigen organisatie te delen met andere participanten.

Meer informatie: www.dewoningstichting.nl