50% subsidie voor energieprestatieadvies kantoren

energielabel

25 maart 2019

Ieder kantoor groter dan 100 m2 moet in 2023 minimaal energielabel C hebben. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag het niet meer als kantoor gebruikt worden.

Deze verplichting staat in het Bouwbesluit. Naar schatting moeten bij meer dan helft van de kantoren in Nederland maatregelen genomen worden om aan deze verplichting te voldoen. De verwachting is dat alle kantoren in 2030 gemiddeld energielabel A moeten hebben.

Check uw pand samen met Wageningen Werkt Duurzaam

Wageningen Werkt Duurzaam biedt 50% subsidie op een energielabel-prestatieadvies (met een maximum van € 1.000). Daarin wordt in kaart gebracht waar uw pand staat en wat voor maatregelen u kunt treffen om minimaal een energielabel C te realiseren en wat u kunt doen om naar energielabel A te gaan.
Kijk voor meer informatie op: subsidie voor energieadvies

De energielabel C-verplichting voor kantoren gaat gelden vanaf 1 januari 2023. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag het niet meer als kantoor gebruikt worden. Wel gelden er enkele uitzonderingen, waaronder:

  • Kantoor(ruimte) gebruikt als nevenfunctie (<50% gebruiksoppervlak heeft kantoorfunctie)
  • Monumenten (Rijk/prov./gem.) *beschermde stads- en dorpsgezichten behoren hier niet toe
  • Binnen 2 jaar te slopen/transformeren/onteigenen panden

 >> Op deze pagina van RVO vindt u meer informatie over de label C verplichting.