139 energiescans bij Wageningse bedrijven

30 oktober 2019

Het afgelopen jaar zijn er via Wageningen Werkt Duurzaam 139 energiescans voor bedrijven en instellingen uitgevoerd. Een flink aandeel van de scans (30%) is uitgevoerd voor binnenstadondernemers. Het energieverbruik van de gebouwen waarvoor een energiescan is uitgevoerd is 21% van het totale zakelijk energieverbruik in Wageningen. Met energiemaatregelen die zich gemiddeld binnen 7 jaar terugverdienen is een flinke energiebesparing mogelijk. Ruim 5,3 miljoen kWh elektriciteit en 320.000 m3 aardgas.

Aan de slag met de uitvoering

Maar waar het natuurlijk om gaat is of bedrijven met het advies aan de slag gaan, dus of er maatregelen getroffen worden. Dat is het geval! Inmiddels hebben al 39 bedrijven (28%) maatregelen uitgevoerd. Vaak gaat het om LED-verlichting, maar ook isolatiemaatregelen, zonnepanelen, zuinigere apparatuur en warmteterugwinning komen voorbij. De overige bedrijven, waarvan een flink deel nog maar onlangs de scan ontvangen heeft,  worden ondersteund bij het opvragen van offertes, het aanvragen van subsidie of voor een lening via het Energiefonds Wageningen. Dit najaar is er voor de snelle beslissers nog 50% subsidie op een energielabeladvies mogelijk.