1 miljoen voor Energiefonds bedrijven in Wageningen

euros

20 februari 2018

De Wageningse gemeenteraad heeft 19 februari ingestemd met een stimuleringsregeling voor bedrijven in Wageningen. Deze regeling maakt het mogelijk geld te lenen voor maatregelen op het gebied van energiebesparing en opwekking van duurzame energie. De raad stelt voor dit Energiefonds één miljoen euro beschikbaar. De stimuleringsregeling voor bedrijven gaat in op 1 april.

 Als Wageningen in 2030 klimaatneutraal wil zijn dan zijn daar veel investeringen voor nodig in energiemaatregelen door bedrijven. Bedrijven beschikken niet altijd over liquide middelen daarvoor en bij de bank lenen is vaak niet zo makkelijk. Om de investering in maatregelen toch mogelijk te maken biedt de gemeente aantrekkelijke leningen aan. Rente en aflossing kunnen over het algemeen betaald worden uit de besparing op energie.

Het gaat om leningen tussen €5.000 en €75.000. Als voorwaarde geldt, dat de bedrijven minimaal 25% van het investeringsbedrag uit eigen middelen betalen; de lening betreft dus maximaal 75%. Ook verenigingen, stichtingen, samenwerkingsverbanden en kerken kunnen gebruik maken van het energiefonds voor bedrijven.

Lening voorziet in behoefte

Maarten Kessel, bestuurder van ondernemersvereniging WOC: “Dit is waar bedrijven behoefte aan hebben. Het kan bedrijven helpen om te investeren in energiebesparing en duurzame energie.” Frank Zegers, bestuurder van Wageningen Werkt Duurzaam: “Het is heel mooi dat de gemeente dit fonds ter beschikking stelt. Samen met WOC heeft Wageningen Werkt Duurzaam het afgelopen jaar voor de oprichting van dit fonds geijverd.

Informatiebijeenkomsten

Wageningen Werkt Duurzaam en de gemeente organiseren komende maand drie informatiebijeenkomsten over het Energiefonds, ondersteuning door Wageningen Werkt Duurzaam, wettelijke verplichtingen en inspirerende voorbeelden. Op donderdag 12 april voor de doelgroep kantoren, op donderdag 19 april voor binnenstadondernemers en op donderdag 26 april voor de overige bedrijven/ambachtelijke industrie.

> Meer informatie over het Energiefonds