1 juli – lunchbijeenkomst warmtetransitie zorg- en welzijnssector

19 juni 2019

De gemeente Wageningen werkt dit jaar met partners en de stad aan een Transitievisie Warmte. Dit houdt in dat per wijk onderzocht wordt wat de gevolgen, randvoorwaarden en maatschappelijke kosten zijn om wijken van het gas te halen en duurzaam te verwarmen. In dit proces wordt een prioritering van de wijken vastgesteld en voor de ‘wijken’ die vóór 2030 van het gas af gaan wordt een uitvoeringsplan opgesteld. Hierover wil de gemeente ook graag met de zorg- en welzijnssector overleggen.

Op 1 juli van 11:30-13:00 uur op het stadhuis wil de gemeente met u in gesprek over de omschakeling van fossiele naar een duurzame warmtevoorziening voor uw segment van de zorg- en welzijnssector. Wat zijn de plannen van de gemeente? Wat zijn voor u en uw instelling belangrijke randvoorwaarden? Aan welke informatie heeft u in dit kader behoefte? En welke maatregelen neemt u al? Wageningen Werkt Duurzaam licht toe welke ondersteunings-, subsidie- en financieringsmogelijkheden er zijn voor Wageningse zorg- en welzijnsinstellingen.

Meld u zich i.v.m. de catering aan met onderstaand formulier.