Voedselvisie


In het Coalitie-akkoord 2018 – 2022 presenteert de gemeente Wageningen het thema voedsel als een ‘doorbraakdossier’. Dat betekent dat ze op dit terrein belangrijke stappen voorwaarts wil zetten.

De gemeente heeft daarbij een aantal uitgangspunten:

Voedsel verbindt de belangrijkste uitdagingen aan elkaar. Eten lijkt zo gewoon. Maar bij het thema voedsel komen alle onderwerpen samen. Het gaat om klimaat, onderwijs, gezondheid en circulaire economie, maar ook over natuur en het behoud van ons, grotendeels door boeren gebruikte, landschap.

Veel gezondheidsproblemen zijn gerelateerd aan voedingspatronen. Kiezen voor gezond voedsel kan gezondheidsproblemen helpen oplossen en ook helpen voorkomen. Dat geldt zowel op individueel niveau als collectief, als middel om verschillen in gezondheid tussen groepen te verkleinen.

En tenslotte: Jong geleerd is oud gedaan. Bewustwording is een traject van lange adem. Informatie en inspiratie zijn de hoofdingrediënten bij de noodzakelijke gedragsverandering.

Plannen

De gemeente Wageningen zet zich in voor het verduurzamen van de voedselketen middels het bevorderen van een eerlijke prijs voor producenten en betaalbare prijzen voor consumenten en het stimuleren van de circulaire en regionale economie door promotie van de productie en consumptie van streekproducten.

Voor de periode 2018 – 2022 heeft de gemeente de volgende concrete voornemens:

  1. De gemeente geeft het goede voorbeeld met bijvoorbeeld de Streekkantine.
  2. Pionieren en zoveel mogelijk (lokale) kennis benutten en nieuwe inzichten vertalen naar concrete acties.
  3. Zoveel mogelijk samenwerken met lokale partners zoals Wageningen UR, ROC Rijn IJssel, EerlijkWinkelen Wageningen en SOW.
  4. Wageningen inzetten als levende proeftuin: Samen Tegen Voedselverspilling, zoals bijv. het ‘Verspillingschap’ bij de Jumbo.
  5. De detailhandel en horeca verleiden om te kiezen voor streekproducten, invulling te geven aan de eiwittransitie en zich aan te sluiten bij Samen tegen Voedselverspilling.
  6. Een of meerdere projecten om gezondheidsverschillen in de stad te verkleinen door middel van voedsel(educatie), zoals schoolfruit, warme maaltijden op school of subsidie voor kinderopvang en scholen voor schooltuineducatie.
  7. Partijen en kennis bij elkaar brengen om korte ketens en betaalbare lokale producten te stimuleren. Pilots korte ketens boeren – consumenten en inkoop met lokale en regionale aanbieders.
  8. Bewustwordingscampagnes gericht op consumenten en producenten. Voedseleducatie voor kinderen zodat ze jong de waarde van voedsel leren kennen.
  9. Voedsel in de openbare ruimte versterken.

Regionale visie

Ook de acht gemeenten in de Gelderse Vallei (ofwel de Regio Foodvalley) hebben een gezamenlijke Voedselvisie opgesteld.

Deze kunt u hier (pdf, 6MB) terugvinden. U kunt ook op de afbeelding klikken om hem te downloaden.