Voedselagenda 2021-2030

Naar een gezonde en duurzame stad

We gaan een nieuwe Wageningse Voedselagenda opstellen met concrete plannen voor de komende tien jaar. U kunt hierover meepraten.

Al enkele jaren werkt de gemeente Wageningen samen met inwoners, lokale en regionale partners aan een voedselbeleid voor een gezonde en duurzame stad. Op deze website vindt u daarvan vele voorbeelden. Nu is het tijd om dit verder te verdiepen.

Waarom een Voedselagenda? 

Elke dag houden we ons bezig met voedsel. Het is een van de belangrijkste levensbehoeftes. Maar gezond en duurzaam voedsel is niet altijd beschikbaar voor iedereen. Een ongezonde levensstijl kan tot serieuze klachten leiden. Ook heeft de manier waarop we voedsel produceren en consumeren veel invloed op de aarde. De gemeente vindt het daarom heel belangrijk om te werken aan gezond en duurzaam voedsel voor iedereen.

Met een uitgewerkte Voedselagenda willen we bereiken dat Wageningen:

• een gezondere en duurzamere stad is
• een sterkere lokale economie heeft
• er minder armoede is en
• we een vitaal buitengebied hebben

Bovendien biedt de Voedselagenda kansen voor Wageningen als stad van innovatie en kennisontwikkeling.

Praat mee!

Inwoners van Wageningen zijn welkom om mee te denken over wat er in de Voedselagenda komt te staan. Dat kan op verschillende manieren:

  • Tot 10 mei kunt u via het platform Stem van Wageningen uw ideeën delen. U maakt dan kans op een ‘lekker duurzaam en lokaal’ pakket.
  • Op 28 april van 19.30 – 21.00u kunnen Wageningse inwoners meepraten over de Voedselagenda in een online bijeenkomst. Bent u er ook bij? Meld u aan:

 

Op 29 april is er bovendien een online bijeenkomst voor organisaties en bedrijven die actief zijn in Wageningen. Zij kunnen dan ook meepraten over de Voedselagenda. Ze ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Meer weten?

Bent u benieuwd naar de achtergronden, de vragen en het proces van de nieuwe Voedselagenda? Of wilt u weten wat er al gebeurt in Wageningen? Lees dan onze notitie  Naar een Wageningse Voedselagenda 2021-2030 

Ook kunt u kijken wat er in het huidige coalitie-akkoord staat over voedselbeleid.

Heeft u vragen, dan kunt u mailen naar voedsel@wageningen.nl

 


De Voedselagenda 2021-2030 wordt ontwikkeld door de gemeente Wageningen in samenwerking met Thuis.