Schaapskudde op Wageningse akker

21 november 2019

Agro-ecologische begrazing op Westbergveld

Het Wageningse Westbergveld krijgt op 22 november bezoek van een grote gescheperde schaapskudde. De 215 Veluwe Heideschapen van de Wageningse herder Clemens Olde Groeniger (Grebbeveld Schapen & Zo) worden dan voor het eerst ingezet. Zij zorgen voor agro-ecologisch akkerbeheer ter bevordering van zadentransport en biodiversiteit. Na de kuddebegrazing zullen de akkers met onder meer Veluws kruiprogge worden ingezaaid om ook na de komende zomer gezond streekbrood en bier te maken.

Op het Westbergveld zijn in 2018 en 2019 zeldzame soorten inheemse akkerkruiden ingezaaid tussen de zomergerst en historische granen zoals Aalter Troshaver en Veluws Kruiprogge. Om die kruiden verder te verspreiden, bijvoorbeeld op de akkers van Landgoed Quadenoord in het Renkums Beekdal, wordt dezelfde schaapskudde ook daar ingezet voor de zogeheten na-beweiding.

Akkers met inheemse akkeronkruiden en extensieve granen (agro-biodiversiteit) zijn goed voor vogels, bijen, vlinders en insecten. Dit aloude heidelandbouwsysteem heeft honderden jaren gefunctioneerd op de Zuidelijke Veluwezoom. Deze vorm van kringlooplandbouw is positief voor zowel het cultuurlandschap, klimaatlandbouw, biodiversiteit als stikstofbeheer. Schaapkuddes voeren stikstof af naar de potstal en vervolgens naar de akkers als natuurlijke mest. Daarnaast blijven zaden van akkeronkruiden die schapen grazen intact in hun maag en vacht zodat ze elders ook kunnen ontkiemen. Door weer net als vroeger gescheperde (met hond en herder gestuurde) kuddes in te zetten, wordt het ecologische systeem weer op ‘aan’ gezet.

De inzet van deze complete kudde is een initiatief van onderzoeksjournalist en agro-ecologische graanboer Marcel van Silfhout. In de twee laatste zomers verbouwde hij met succes diverse soorten reguliere en historische granen in Wageningen en Renkum. Ook is hij betrokken bij het Heideboerderij-initiatief; een agro-ecologisch concept om schapen, akkers, boeren, bakkers, molenaars, burgers, natuurbeheerders en overheden weer met elkaar te verbinden in een gebiedsgerichte coöperatieve samenwerking. Doel van het Heideboerderij-concept is de revitalisering van het landschap met vruchtbare akkerbodems, kruidenrijke graslanden én een hernieuwde regionale streekmarkt. Schaapkuddes zijn de motor van dit systeem.

–//–

Datum aankomst: Vrijdag 22 november vanaf plm 12.00 uur te Westbergveld Wageningen

Voor meer informatie:

  • Marcel van Silfhout, 06-55366538
  • Clemens Oude Groeniger, (herder Grebbeveld Schapen & Zo) 06-40788164
  • Peter Verbeek (Natuurbalans), 06-15191929