Samen aan de slag met groente en fruit op het kinderdagverblijf

7 mei 2020

In Nederland wordt zowel door volwassenen als door kinderen onvoldoende groente en fruit gegeten. In een nieuw onderzoek gaan wetenschappers van Wageningen Food & Biobased Research daarom samen met de gemeente Wageningen en drie kinderdagverblijven op zoek naar effectieve en praktische methoden om kinderen meer groente en fruit te laten eten.

Wethouder Lara de Brito is enthousiast over het onderzoek: “Ook voor eetgewoonten geldt ‘jong geleerd is oud gedaan’. Daarom zijn jonge kinderen een belangrijke doelgroep om een gezond eetpatroon aan te leren. Het kinderdagverblijf is een ideale plek om jonge kinderen te stimuleren om groente en fruit te eten. Je bereikt veel kinderen. Het is een echte leeromgeving en de kinderen zijn een rolmodel voor elkaar. Als ze elkaar groente of fruit zien eten, doen ze het ook weer sneller zelf.” De opvang biedt kinderen de ruimte om spelenderwijs te leren en ontdekken. Er zijn echter nog weinig praktische methoden beschikbaar voor medewerkers van kinderdagverblijven om gezond eten bij jonge kinderen te bevorderen.

Effectieve methoden

Na een inventarisatie van zowel effectieve methoden vanuit eerder onderzoek als bestaande materialen vanuit de praktijk, zijn de Wageningse onderzoekers in gesprek gegaan met de deelnemende kinderdagverblijven: Kinderopvang Wageningen, Kinderdagverblijf Klavertje 4 en Kinderdagverblijf de Dijkgraaf. Het onderzoek stond in de startblokken toen de corona-maatregelen werden afgekondigd. Gelukkig waren de kinderdagverblijven bereid om ook in deze tijd aan het onderzoek mee te doen, in aangepast vorm, waardoor het onderzoek alsnog van start is gegaan.

Met de medewerkers van de kinderdagverblijven wordt besproken welke methoden zij nu toepassen en hoe de pedagogische medewerkers aankijken tegen andere, nog niet gebruikte methoden. Op basis van de bevindingen uit de inventarisatie en de gesprekken, gaan de medewerkers van de kinderdagverblijven een aantal methoden toepassen in de dagelijkse praktijk. Er wordt gekeken of deze methoden werkbaar zijn en wat de impact is op de groente- en fruitconsumptie van de kinderen. Aan het einde van het onderzoek worden de resultaten gedeeld met alle Wageningse kinderdagverblijven zodat er praktische handvatten voor hen beschikbaar komen.

Samenwerking

Gemeente Wageningen en Wageningen University & Research hebben in 2019 besloten om actiever samen te werken op verschillende onderwerpen via de Stadsagenda om de lokale praktijk en wetenschap meer aan elkaar te verbinden. Een van de thema’s waarop wordt samengewerkt is ‘voedsel en gezondheid’. Dit onderzoek draagt bij aan de gezondheid van (jonge) inwoners van de gemeente Wageningen. De opgedane kennis wordt ‘dichtbij’ toegepast en tegelijkertijd wordt nieuwe kennis ontwikkeld op basis van de ervaringen in de praktijk. Deze samenwerking is een concreet voorbeeld waarop de gemeente Wageningen invulling geeft aan haar beleid dat is gericht op de preventieve aanpak van het verkleinen van de gezondheidsverschillen.