Praat op 27 november mee over een gezond, duurzaam en lokaal voedselsysteem

16 november 2020

Welke ideeën heeft u om het voedselsysteem in Wageningen duurzamer en gezonder te maken?

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan het online kenniscafé op vrijdag 27 november van 15:30 -17:30 uur. Klik hier om u aan te melden.

Al uw ideeën en suggesties zijn welkom. Laat u bovendien inspireren door lopende projecten die zich inzetten voor een gezonde schoollunch op de basisschool, lupine als eiwitvervanger op ieders bord, hoe voedselverspilling tegen te gaan, en meer afzetpunten voor lokaal, duurzaam voedsel.

Studententeams vanuit de WUR hebben de afgelopen periode gewerkt aan deze projecten. Zij zullen hun resultaten delen met u via korte filmpjes en pitches. Vervolgens gaan we samen deze projecten en het Wageningse voedselsysteem verder vormgeven, en nadenken over concrete acties en ideeën.


Dit kenniscafé is een samenwerking tussen Thuis Wageningen en de City Deal Kennis Maken, een samenwerking tussen de gemeenten Wageningen, Ede, de Wageningen University & Research (WUR) en de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Het doel is geïnteresseerden te betrekken, samen te leren, de projecten waar lokaal aan gewerkt wordt zichtbaar te maken, verder vorm te geven, en doorwerking te stimuleren.