Terug naar alle lokale aanbieders

De Wageningse Korenschoof

Waar we voor staan

De Korenschoof is een kleine stichting die graan teelt voor de cultuur-historische en ecologische waarde van de Wageningse Eng.

We verbouwen gerst, rogge zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen. De akkers van De Korenschoof dragen het SKAL keurmerk. Hiermee is de betrouwbaarheid van biologische producten zichtbaar voor afnemer en consument. Met akkerranden proberen we extra bij te dragen aan de creatie van een goede habitat voor vogels en insecten.

We vinden het belangrijk om de productieketens voor onze rogge en gerst zo kort mogelijk te houden. Daarom proberen we vooral in en rond Wageningen onze producten te maken en te vermarkten.

Gerst, Ons Bier en Wageningse Engel

De gerst wordt vermout en gebruikt voor onder meer Ons Bier en Wageningse Engel. Tripel en Blond van Ons Bier worden gebrouwen door Stadsbrouwerij Wittenburg in Zevenaar. Verder hebben we nu regelmatig De Wageningse Engel: een blond bier met unieke receptuur. Het wordt door de Stadsbrouwerij Wageningen gebrouwen: het is daarmee een 100% Wagenings bier. Verkrijgbaar in de Molen de Vlijt en op de tap bij het Rad van Wageningen. Zelf tappen we het op de Molenmarkt en op De Dag van de Wageningse Eng.

Rogge en Wagenings tarwe-roggebrood

Een deel van onze rogge gaat rechtstreeks naar de Wageningse Molen De Vlijt. Een deel van het roggemeel gaat naar Bakkerij Stroop die er tarwe-roggebrood (20% rogge) en meergranenbrood van bakt voor verkoop bij Odin in Wageningen en Kardoen in Bennekom.

In de jaren dat de rogge niet de bakkwaliteit heeft wordt het verkocht als biologisch veevoer aan de makers van de Remeker Kaas.

Stro, stront en de Hooilanden

Het stro van de gerst en rogge wordt door de boerderij De Hooilanden gebruikt, terwijl in het voorjaar mest van de Hooilanden wordt uitgereden op de akkers van de Korenschoof. Dit draagt daarmee het stempel van de oude landbouw relatie tussen op de Wageningse Eng en het Binnenveld.

De Wageningse Korenschoof
www.korenschoof.org