Terug naar alle lokale aanbieders

Burgerboerderijen

Bijdragen aan maatschappelijk gezonde voedselsystemen: dat is het doel van Coöperatie Burgerboerderijen.

De weg die ons voedsel aflegt van de boer naar de tafel is lang. Zo lang dat we vaak niet meer weten waar ons voedsel vandaan komt en hoe het wordt geproduceerd. En hoeveel van wat we betalen voor ons eten komt uiteindelijk bij de boer terecht?

Burgerboerderijen
Burgerboerderijen zijn agrarische bedrijven die de burgers weer in contact brengen met hun voedselbron: ‘hun’ boeren. Door het rechtstreeks verbinden van de burger met de boer in eigen regio ontstaat een zo kort mogelijke voedselketen met eerlijker voedsel en zonder ongewenste schaalvergroting. Boeren dragen bij aan de biodiversiteit en u verspilt minder voedsel.

Bestellen
Veel leden van Burgerboerderijen leveren producten rechtstreeks aan burgers. Korter kan de voedselketen niet worden! Via www.burgerboerderijen.nl/marktkramen/ kunt u een kijkje nemen bij de bedrijven in uw regio.

Participeren
Burgers gaan niet alleen een langdurige verbintenis aan met hun boeren door het bestellen van producten, maar kunnen ook financieel participeren in een maatschappelijk gezond voedselsysteem. Het nieuwe voedselsysteem staat nog in de kinderschoenen. Dit maakt het voor boeren lastig om projecten op een reguliere wijze gefinancierd te krijgen. Met financiële participatie kunt u deelnemen in projecten van boeren en hiermee boeren de kans geven om zich aan te passen aan het nieuwe voedselsysteem.

Meedoen
Ook kunt u een bijdrage leveren aan het nieuwe voedselsysteem door uw inzet als vrijwilliger, bijvoorbeeld bij één van de burgerboerderijen of een molen in de regio wanneer daar behoefte aan is.

Bent u geïnteresseerd in Burgerboerderijen en wilt u op de hoogte blijven van lokaal nieuws, participeren of een bijdrage leveren als vrijwilliger? Meldt u dan aan op www.burgerboerderijen.nl/aanmelden/.

  

Burgerboerderijen
Riemsdijkstraat 13
6701 BC Wageningen
info@burgerboerderijen.nl
www.burgerboerderijen.nl