Goed Punt! Naar meer lokale afzet in Wageningen, Ede en Renkum

29 juli 2020

Streekproducenten werken samen met de gemeenten Wageningen, Ede, Renkum, vereniging Toekomstboeren en het Voedsel Anders netwerk om de lokale afzet van duurzaam geproduceerd voedsel in de regio verder te helpen. Duurzamere voedselproductie is broodnodig; lokale afzet en meer betrokkenheid van inwoners kan dit mogelijk maken.

Duurzame streekproducenten, waaronder Biologische Boerderij Veld en Beek, Stadsbrouwerij Wageningen en Pluktuin De Bosrand zijn de drijvende kracht achter het project, dat de titel draagt ‘Goed Punt. Makers en eters werken aan nieuwe afzetpunten voor duurzaam, lokaal voedsel in Ede, Wageningen en Renkum’. De gemeenten, Vereniging Toekomstboeren, Aeres Hogeschool en Voedsel Anders spelen ook een rol in het project.

In een innovatieve samenwerking met inwoners en andere partijen leren zij van bestaande initiatieven.  Aeres Hogeschool doet onderzoek naar succesfactoren bij andere afzetpunten. Voedsel Anders zal gedurende het project workshops organiseren over het versterken van relaties tussen boer en burger en daarnaast een consumentenonderzoek uitvoeren.

In 2021 komen er tenminste 2 pilot-afzetpunten op centrale locaties in Ede, Wageningen en/ of Renkum met een online bestelservice. Deze afzetpunten dienen aantrekkelijk en toegankelijk te zijn voor een breed en divers publiek, en de behoeften en wensen te beantwoorden van zowel producenten als inwoners en andere betrokkenen.

Blijvende betrokkenheid van inwoners is daarbij een speerpunt. De ambitie is om van het afzetpunt ook een centrale plek te maken voor bredere korte keten-gerelateerde samenwerkingen tussen inwoners en producenten, zoals excursies en proeverijen. In die zin wordt het een plek voor meer dan alleen verkoop en zal het ook ook bijdragen aan community building rondom duurzaam voedsel van dichtbij.

In juli 2020 kwam een klankbordgroep van inwoners en experts voor het eerst bij elkaar om feedback te geven op de plannen. Daaruit kwamen ondermeer de volgende doelen en uitgangspunten.

Goed Punt draagt bij aan de volgende doelen:

> Verminderen CO2-uitstoot en energieverbruik van de voedselproductie
> Levende bodem en biodiversiteit
> Minder import van soja voor veevoer
> Dierenwelzijn
> Verbinding burger (consument) met eerlijk, lokaal voedsel en de producent daarvan
> Toegankelijkheid, zichtbaarheid en haalbaarheid van duurzame, lokale producten

Om dit te bereiken hanteert Goed Punt de volgende uitgangspunten:

> Er wordt een eerlijke prijs voor producent en burger gehanteerd
> Er is zoveel mogelijk regionaal geteeld veevoer gebruikt
> Er zijn zoveel mogelijk lokale grondstoffen gebruikt (inkoop) en de productie daarvan vindt zoveel mogelijk lokaal plaats
> Er is bij de productie geen (of zo min mogelijk) gebruik gemaakt van kunstmest en/ of chemische bestrijdingsmiddelen die niet toegelaten zijn door Skal.
> De producent is bereid zijn/haar verhaal te vertellen en is transparant over de productiewijze
> Deelname is voor producenten uit Gemeente Ede, Wageningen en Renkum (evt. verder als assortiment completer zou moeten, doch zo dichtbij mogelijk)
> De producent heeft dierenwelzijn hoog in het vaandel
> Er wordt verpakkingsarm gewerkt


  • Bekijk de voorlopige onderzoeksresultaten van Goed Punt
  • Workshop ‘Hoe bouw je een voedselgemeenschap?’ (6 okt 2020)  Kijk terug
  • Workshop ‘Eten uit de duurzame korte keten’ (1 dec 2020) AankondigingVerslag volgt

 

Voor verdere informatie of vragen: Froutje Fruithof, coördinator POP3 project Goed Punt Equilibria@live.nl

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de POP3 Korte Voorzieningsketens van de Provincie Gelderland en de Europese Unie.