Gezonde voedselomgeving

Niet iedereen in Wageningen heeft toegang tot gezond voedsel. Dat is voor sommigen bijvoorbeeld te duur. Of het is voor hen niet duidelijk hoe ze gezonder kunnen leven. Hierdoor hebben zij vaker een ongezonde manier van leven. Zij eten bijvoorbeeld weinig verse groente, fruit en vezels, en veel bewerkt voedsel en suiker. Dit gaat soms samen met weinig beweging en veel roken en/ of drinken. Dat kan tot chronische ziekten en mentale problemen leiden, waardoor ook zorgkosten hoger worden.

Een belangrijke oorzaak hiervoor is een ongezonde voedselomgeving. Denk bijvoorbeeld aan het aanbod van fastfood in de buurt van scholen of reclame voor ongezond eten in de openbare ruimte. Tegelijk kent Wageningen inwoners met veel kennis van voedsel en gezondheid. Zij hebben ook de financiën om op een gezondere manier te leven. Dit zorgt voor grote gezondheidsverschillen tussen inwoners. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving pleitte er mede daarom recent voor dat het verkleinen van gezondheidsverschillen een plicht moet worden voor de overheid, waaronder gemeenten.

We willen deze gezondheidsverschillen kleiner maken en ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen. Hierbij werken we met het begrip ‘positieve gezondheid’. Dit betekent een gezamenlijke aanpak van gezondheid waarbij ook veel bewegen, psychische gezondheid en zelfredzaamheid centraal staan. Zo is bijvoorbeeld samen koken en eten een belangrijke manier om te leren over gezond voedsel en om actief te worden in de maatschappij.

Goed eten en lekker bewegen, zo zorg je ervoor dat je gezond blijft. En dat geldt zeker voor kinderen! Kinderen hebben daarvoor een stimulerende, gezonde en groene speel- en leeromgeving nodig. In Wageningen bestaan verschillende initiatieven om dit te bereiken.

Samenwerken

Vele partijen zetten zich er in Wageningen voor in om in de wijk gezond eten en bewegen van de jeugd te stimuleren. Zo werken in het brede platform Kind Centraal alle basisscholen, alle kinderopvangcentra en andere partijen in Wageningen (zoals ondermeer de gemeente, de bibliotheek, het consultatiebureau en Het Groene Wiel) samen om de omgeving te vergroenen, de fantasie te prikkelen, beweging te stimuleren en kinderen te leren over de natuur en waar ons voedsel vandaan komt.

Voedseleducatie

Kinderen kunnen zelf bewuste keuzes maken als het gaat om gezond en duurzaam eten en voldoende bewegen. Het is dan wel belangrijk dat ze leren hoe ze dat kunnen doen. Dat is dan ook de inzet van Spelenderwijs Gezond, een pilot over voedseleducatie op twee Wageningse basisscholen (De Wereld en De Bijenkorf) in samenwerking met de gemeente Wageningen, De Rijn IJssel Vakschool, Christelijke Hogeschool Ede, Menzis en de Wageningen Universiteit. Daarnaast geeft de organisatie De Groene Lach natuur- en voedseleducatie in Wageningen door middel van schooltuinen. Op basisscholen De Wereld, De Tarthorst en De Margrietschool ontdekken leerlingen hoe alles in de natuur samenwerkt om de schooltuin te laten leven. Ze leren van a tot z op ecologische wijze groenten telen en proeven de vele verse smaken uit de tuin. Elke les begint met een interactieve presentatie in de klas. Daarna gaan de groepjes onder begeleiding naar buiten om een tuintaak te oefenen. Kooklessen vormen een vast onderdeel, met als hoogtepunt het jaarlijkse oogstfeest. Zo maken leerlingen een heel groeiseizoen mee en groeit het begrip voor natuur en wat voedsel eigenlijk is.

De Plantarijn is de moestuin van de scholengemeenschap De Pantarijn. Deze moestuin heeft zelfs een prijs gewonnen omdat er op die mooie plek in verschillende vakken wordt lesgegeven. Ook hebben steeds meer sportkantines het label ‘gezond’. Balance Buddy is een groep jonge mensen die gezinnen helpt bij een gezondere manier van leven.

Lekker in je vel: Samen gezond en fit

Wageningen zet zich in voor een gezonde leefstijl onder jongeren met de aanpak Lekker in je vel, gebaseerd op het landelijke programma Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). Een gezonde leefstijl is belangrijk, maar hoe pak je dat aan? In Wageningen streven we naar een samenleving waarin een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is. We werken toe naar een gezonde omgeving op plekken waar kinderen en jongeren veel komen. Zoals op school, de sportclub, op het werk en in de binnenstad. Kijk op de mooie Buitenspeelkaart en ontdek alle plekken waar kinderen in Wageningen lekker kunnen ravotten.

Wat gebeurt er nog meer?
Huisartsen geven preventief voedingsadvies aan mensen die risico lopen op gezondheidsklachten. Een internationale groep vrouwen in Wageningen bereidt regelmatig lekkere, gezonde gerechten uit verschillende culturen. Eetbaar groen wordt in Nieuw Kortenoord onderdeel van het groenbeheer door de wijk. De gezamenlijke maaltijden bij de Huizen van de Wijk worden goed bezocht. In het najaar van 2021 start er een proef met gezonde schoollunches. Tot slot is de Voedselbank een actie gestart om meer groente en fruit uit te kunnen delen.


Samen sterk voor een gezonde jeugd in Wageningen

Rinske Bakker is de Lekker in je Vel regisseur van Wageningen. Ik vind het belangrijk om kinderen en hun ouders bewuster te maken en te leiden naar een gezonde leefstijl. Lekker in je vel is de Wageningse aanpak afgeleid van de landelijke JOGG-aanpak.

We organiseren allerlei acties waarbij we aandacht geven aan het eten en drinken van voldoende groente, fruit en water. Tevens organiseren we acties waarbij we buitenspelen en bewegen stimuleren. We werken samen met zoveel mogelijk organisaties en professionals die met kinderen werken. Samen stimuleren we een gezonde leefstijl.

Wethouder Lara de Brito werkt mee in de schoolmoestuin

Een paar voorbeelden van waar we mee bezig zijn?

Gedurende het jaar organiseren we verschillende thema campagnes. Deze zijn de ik eet elke dag groente- en fruit campagne, de ik beweeg elke dag campagne, de ik speel elke dag buiten campagne en de ik drink elke dag water campagne. Tijdens de campagnes organiseren we allerlei activiteiten voor kinderen en ouders. Denk bijvoorbeeld aan een kookworkshop tijdens de groente- en fruit campagne. Ook delen we handige tips en tools met organisaties en professionals. Zo hebben basisscholen en kindervang bijvoorbeeld een groente- en fruit bingo ontvangen.

In 2021 staat er ook een week van de gezonde jeugd op de planning. Tijdens deze week organiseren we voor iedereen een passende bijeenkomst of activiteit die ingaat op het gezond opgroeien van kinderen. Op 18 februari organiseren we bijvoorbeeld een bijeenkomst voor professionals en is professor Erik Scherder een van de gastsprekers.

Ten slotte wil ik afsluiten met het plan om een Sportbieb Sam op te zetten in een van de wijken van Wageningen. Kinderen kunnen lid worden van Sportbieb Sam en allerlei sport- en spel materiaal uitlenen. Zo stimuleren we de kinderen om te bewegen, buiten te spelen en werken we aan gelijke kansen in de wijk.

Ik kan nog zoveel meer vertellen, want er zijn nog veel meer ideeën. Hier vind je meer informatie: https://www.sportservice-wageningen.nl/lekkerinjevel/ Wil je meer weten? Laat het Rinske dan weten.

Zij is te bereiken op telefoonnummer; 06-46815044  of per email: rinske.bakker@sportservice-wageningen.nl