Gezonde voedselomgeving

De gemeente wil de voedselomgeving in de stad gezonder maken en zo bijdragen aan het verkleinen van de (sociaal-economische) gezondheidsverschillen in de stad. Daarbij is het belangrijk dat iedereen mee kan doen.

Niet iedereen in Wageningen heeft namelijk toegang tot gezond voedsel. De verschillen zijn groot en onderzoek wijst uit dat mensen in een kwetsbare sociale economische positie een slechtere gezondheid hebben dan mensen met een hoger inkomen en/of opleiding. Dit kan tot grote fysieke, mentale en sociale problemen leiden. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving pleitte er mede daarom recent voor dat het verkleinen van gezondheidsverschillen een plicht moet worden voor de overheid, waaronder gemeenten.

 

Goed eten en lekker bewegen, zo zorg je ervoor dat je gezond blijft. En dat geldt zeker voor kinderen! Kinderen hebben daarvoor een stimulerende, gezonde en groene speel- en leeromgeving nodig. In Wageningen bestaan verschillende initiatieven om dit te bereiken.

Samenwerken

Vele partijen zetten zich er in Wageningen voor in om in de wijk gezond eten en bewegen van de jeugd te stimuleren. Zo werken in het brede platform Kind Centraal alle basisscholen, alle kinderopvangcentra en andere partijen in Wageningen (zoals ondermeer de gemeente, de bibliotheek, het consultatiebureau en Het Groene Wiel) samen om de omgeving te vergroenen, de fantasie te prikkelen, beweging te stimuleren en kinderen te leren over de natuur en waar ons voedsel vandaan komt.

Lekker in je vel: Samen gezond en fit

Wageningen zet zich in voor een gezonde leefstijl onder jongeren met de aanpak Lekker in je vel, gebaseerd op het landelijke programma Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). Een gezonde leefstijl is belangrijk, maar hoe pak je dat aan? In Wageningen streven we naar een samenleving waarin een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is. We werken toe naar een gezonde omgeving op plekken waar kinderen en jongeren veel komen. Zoals op school, de sportclub, op het werk en in de binnenstad.

Kijk op de mooie Buitenspeelkaart en ontdek alle plekken waar kinderen in Wageningen lekker kunnen ravotten.

 

 

Voedseleducatie en warme lunch

Kinderen kunnen zelf bewuste keuzes maken als het gaat om gezond en duurzaam eten en voldoende bewegen. Het is dan wel belangrijk dat ze leren hoe ze dat kunnen doen. Op veel scholen ontdekken leerlingen in de schooltuin hoe alles in de natuur samenwerkt om de tuin te laten leven. Ze leren van a tot z op ecologische wijze groenten telen en proeven de vele verse smaken uit de tuin. Zo maken leerlingen een heel groeiseizoen mee en groeit het begrip voor natuur en wat voedsel eigenlijk is. De Plantarijn is de moestuin van de scholengemeenschap De Pantarijn. Deze moestuin heeft zelfs een prijs gewonnen omdat er op die mooie plek in verschillende vakken wordt lesgegeven.

In 2021-2022 krijgen leerlingen van OBS De Wereld elke dinsdag een gezonde warme lunch in het Huis van de Wijk de Nude. Zij kunnen daarbij kiezen uit twee maaltijden en leren nieuwe smaken uitpro. Ook leren ze op school over hoe ze gezonde keuzes kunnen maken. Bij dit initiatief zijn vele partners in de wijk De Nude betrokken.

Wat gebeurt er nog meer?

Huisartsen geven preventief voedingsadvies aan mensen die risico lopen op gezondheidsklachten via het Nutriprofiel. Eetbaar groen wordt in Nieuw Kortenoord onderdeel van het groenbeheer door de wijk. De gezamenlijke maaltijden bij de Huizen van de Wijk worden goed bezocht. In het najaar van 2021 start er een proef met gezonde schoollunches. Ook hebben steeds meer sportkantines het label ‘gezond’. Een ander initiatief in de stad is Balance Buddy: een groep jonge mensen die gezinnen helpen bij een gezondere manier van leven. Tot slot is de Voedselbank een actie gestart om meer groente en fruit uit te kunnen delen.

Waarom is dit belangrijk?

Wageningen heeft aan de ene kant relatief veel inwoners met kennis van voedsel en gezondheid. Zij hebben vaak de vaardigheden en financiën om op een gezondere manier te leven. Maar voor anderen, veelal inwoners met een lager inkomen of praktische opleiding, is gezond eten soms te duur of te ingewikkeld. Zij eten bijvoorbeeld te weinig verse groente, fruit en vezels, en juist veel bewerkt voedsel en suiker. Dit gaat soms samen met weinig beweging en veel roken en/ of drinken. Dat kan tot chronische ziekten en mentale problemen leiden, waardoor ook zorgkosten hoger worden.

We streven in Wageningen daarom naar een gezonde voedselomgeving. Gezonde keuzes worden de makkelijke keuzes.  Zo zien we samen koken en eten als een belangrijke manier om te leren over gezond voedsel, om mensen te ontmoeten en om actief te worden in de maatschappij. We zetten dus breed in om de voedselomgeving gezonder te maken. Van onderwijs tot kookevenementen, van gezonder voedselaanbod buiten de deur tot eetbaar groen in de openbare ruimte.

Lees meer in onze Voedselagenda 2021-2030