Duurzaam voedsel verbindt De Nude

Kistje met groente en fruit

18 december 2020

In de zomer van 2020 ging een pilot van start in de wijk De Nude in Wageningen, gericht op een duurzame en gezonde voedselomgeving en daarbij een wijkgerichte aanpak. Aan de hand van deze pilot willen wij een gebiedsgericht programma ontwikkelen om zo op de lange termijn het voedselaanbod in de wijk De Nude gezonder en duurzamer te maken. Het programma moet schaalbaar en uitrolbaar zijn naar andere wijken en gemeenten.

De pilot is uitgevoerd door Buurtbedrijf NuDe Toekomst, de Universiteit van Wageningen, Greendish en de Gemeente Wageningen. Op basis van een enquête onder de inwoners en een interventie bij de supermarkt in de wijk hebben we interessante inzichten verkregen.

Belangrijkste inzichten

  • Inwoners vinden duurzame en gezonde voeding belangrijk;
  • Inwoners geven aan dat de prijs van duurzaam en gezonde voeding een drempel vormt;
  • Inwoners willen meer informatie over het tegengaan van voedselverspilling;
  • Inwoners willen dat afvalscheiding in de wijk beter gefaciliteerd wordt en er minder plastic verpakkingen worden gebruikt;
  • Stijging verkoop gezonde producten van 38% door ze naast kassa te plaatsen;
  • Wordt dit gecombineerd met kortingsactie, dan stijgt de verkoop met 132%.

Voedselaanbod verduurzamen

Zo hebben we het aangepakt

In september heeft Buurtbedrijf De Nude bij wijkbewoners een vragenlijst afgenomen om te kijken hoeveel kennis zij hebben over en interesse in een duurzaam en gezond voedselaanbod in hun wijk. Vervolgens hebben wij gekeken wat we met de verkregen inzichten uit de wijk bij supermarkt Hoogvliet, konden aanpassen. Daar zijn twee interventies uitgekomen: Hoogvliet heeft meegedaan aan de Verspillingsvrije Week in september met een informatiestand, en in oktober zijn gezonde producten bij de kassa gepromoot, gedurende 2 actieweken.

Resultaten

De informatiestand bij Hoogvliet werd druk bezocht in de Verspillingsvrije Week. Inwoners van De Nude gaven aan dat er in de wijk meer gedaan kan worden tegen voedselverspilling. Ook waren ze van mening dat de voedselaanbieders onvoldoende maatregelen nemen. Er moeten meer mogelijkheden komen in de wijk om voedselverspilling tegen te gaan. 

De resultaten van de promotie van gezonde producten bij Hoogvliet zijn ook veelbelovend. Door de gezonde producten bij de kassa te plaatsen steeg de verkoop van deze producten gemiddeld met 38%. Werd dit gecombineerd met een kortingsactie dan steeg de verkoop met 132%! Een mooie en simpele manier om meer gezond voedsel te verkopen.

Toekomst

Inmiddels zijn we gestart met het vervolgtraject met een tweede voedselaanbieder in de wijk: Woon- en zorgcentrum De Nudehof beleverd door cateringbedrijf Huuskes. Zodra corona het toelaat zullen we ook hier een vragenlijst afnemen bij inwoners en medewerkers, gaan we de menucyclus en manier van inkopen onderzoeken en analyseren we de top vijf meest gekozen gerechten op gezondheid en duurzaamheid.

Na de analyse van de resultaten zullen we zowel De Nudehof als Huuskes terugkoppeling geven en adviseren. Gezamenlijk bekijken welk advies haalbaar is om te implementeren en gaan we hier daadwerkelijk mee aan de slag. We zullen na afloop analyseren wat dit heeft opgeleverd voor de duurzaamheid, gezondheid en sociale context van het voedselaanbod.

Na afronding van het programma verwerken we de resultaten tot een gebiedsgericht programma voor de wijk De Nude. We leggen hierbij de focus op schaalbaarheid en uitrolbaarheid zodat andere wijken en gemeentes ook makkelijk hun voedselaanbod kunnen verduurzamen en gezonder maken.

[Tekst: Greendish]