Odenselunch in Odensehuis

Wanneer
30 januari 2020
12:00 - 14:30

Waar
Odensehuis
Hesselink van Suchtelenweg 6 (gebouw Hooghe Stee)
Wageningen


Elke laatste donderdag van de maand wordt er in Wageningen een lunch georganiseerd met bezoekers van THUIS en bezoekers van het Odensehuis, een ontmoetings- en informatiecentrum voor mensen met geheugenverlies en/of beginnende dementie. In de oneven maanden is dat in het Odensehuis en wandelen bezoekers van THUIS om 12.00 uur via het bergpad naar het Odensehuis. In de even maanden is de lunch in THUIS en komen de bezoekers van Odensehuis naar THUIS gewandeld.

Het is een lunch waarbij verschillende generaties met elkaar aan tafel zitten en elkaars leefwereld leren kennen. Na de lunch wordt er een activiteit samen gedaan. Een vrijwillige bijdrage voor de lunch wordt gewaardeerd.

Deze lunch is begonnen via Spoor naar Thuis, een samenwerkingsproject van THUIS en het Odensehuis om het wandelen in de eigen woonomgeving te stimuleren. Iedereen kan de route met of zonder de wandelkaart lopen. Bij het ontwerp is echter speciaal rekening gehouden met de wensen van ouderen (met dementie), zodat ook zij de wandelroute Spoor naar (T)huis kunnen lopen. De route loopt langs diverse rustpunten en locaties waar gepauzeerd kan worden.

Contactpersonen voor dit initiatief zijn Tjitske Binkhorst en Louisa Boskers (Odensehuis) en Thea Mulders (vrijwilliger THUIS). Als je wilt helpen met de voorbereidingen, koken en/of opruimen, graag mailen naar thea.mulders@chello.nl.

Meer informatie over het Odensehuis is te vinden op www.odensehuisgelderland.nl.