Platform Wageningen Eet Duurzaam opgericht

15 september 2018

Op 11 september is op feestelijke wijze het platform Wageningen Eet Duurzaam gelanceerd. Partijen in de korte voedselketen tekenden voor samenwerking. Vervolgens verzamelden ze tijdens een aantal werksessies input voor een concrete uitvoeringsagenda voor 2018-2019.

De middag werd afgesloten met een netwerkborrel voor ‘korte lijntjes’ in de lokale voedselketen. Met dank aan de Hoge Born voor de gastvrijheid en The Green Kitchen voor de heerlijke lokale hapjes.

Feestelijke lancering platform Wageningen Eet Duurzaam

Wethouder Lara de Brito zette de eerste handtekening; letterlijk onderaan, omdat de gemeente een stevige basis wil bieden door het platform te faciliteren. Vervolgens tekenden alle aanwezige partijen. Ook hebben we in de afgelopen weken van een nog bredere groep partijen digitaal een handtekening ontvangen.

De volgende partijen nemen deel aan Wageningen Eet Duurzaam:

 • BB4Food
 • Boer en Buur Boodschap
 • Boerderij van Steenbergen
 • De Eetvallei
 • De Hoge Born
 • De Hooilanden
 • De Nieuwe Ronde
 • Fletcher Hotel De Wageningsche Berg
 • Gemeente Wageningen
 • Grebbeveld Schapen &zo
 • Heroes of Taste
 • Het Bijenhuis
 • Kardoen
 • Meester Affineurs
 • Natuurslagerij Keijzer en Van Santen
 • Odin
 • Ommuurde Tuin
 • Otto Vloedgraven
 • Pluktuin Bloemrijk
 • Rijnroosters
 • Stadsbrouwerij Wageningen
 • Stichting Wagenings Wijngoed
 • Streekstichting
 • Streekwijzer
 • The Green Kitchen
 • Truffelgaard
 • Tuinderij De Stroom
 • Veld en Beek
 • Wageningse Korenschoof
 • Windkorenmolen De Vlijt

Werksessies voor input voor de uitvoeringsagenda 2018-2019

In werksessies hebben de platformleden input verzameld voor een uitvoeringsagenda voor 2018-2019. Drie thema’s werden ingebracht door platformleden, namelijk Gezamenlijke Promotie (Vincent Mosch, Eetvallei), Arrangementen en Educatie (Leo Gensen, Het Bijenhuis) en Markten (Marjel Neefjes, Grebbeveld Schapen &zo).

Voor het thema Markten slaan een aantal partijen de handen ineen om een aanbod te formuleren voor o.a. de Molenmarkt. Hun idee is om een Streekplein te organiseren met kraampjes, kok en proeverij, maar ook gezamenlijke promotie met vlaggen, flyers en bijvoorbeeld een strippenkaart, die dan ook kan worden ingezet voor andere (gezamenlijke) markten.

Voor het thema Gezamenlijke Promotie wordt er contact gezocht met de plaatselijke krant voor een regelmatige plaatsing van verhalen van de lokale producenten en afnemers die in Wageningen en omgeving samenwerken in de korte keten.

Voor het thema Arrangementen en Educatie gaan Het Bijenhuis en De Hoge Born aan de slag met andere platformleden samen om arrangementen op te zetten. Een idee hierbij is om verschillende locaties op één dag te betrekken en de gasten per fiets te laten verplaatsen. Leo Gensen maakt een format waarbij de platformleden kunnen aangeven of en hoe ze eventueel willen deelnemen aan en investeren in de ontwikkeling van deze arrangementen.

Vervolg

De drie thema’s worden verder uitgewerkt in een uitvoeringsagenda voor het platform. Om dit proces te kunnen blijven faciliteren, vraagt de gemeente Wageningen in 2018 een vervolg aan van de subsidie Samenwerking voor Innovaties – Korte Voorzieningsketens in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).

Heb je nog vragen? Wil je deelnemen aan het platform Wageningen Eet Duurzaam? Of wil je meedoen aan de ontwikkeling van promotie, markten of arrangementen? Neem dan contact op met Roos Hollenberg via roos.hollenberg@wageningen.nl of kijk op http://www.wageningeneetduurzaam.nl/.

Dit was de slotbijeenkomst van een jaar voedselcoördinatie in het kader van de POP3 Korte Voorzieningsketens met dank aan de Provincie Gelderland en de Europese Unie. 
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.