Zonnepark Haarweg

14 februari 2019

Op 10 december 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Zonnepark Haarweg vastgesteld. Dit wordt het eerste zonnepark van Wageningen. Het zonnepark omvat 5,5 ha, er komen ruim 19.000 zonnepanelen die genoeg energie opwekken voor meer dan 1550 huishoudens. Hiermee wordt ruim 16% van de Wageningse doelstelling op het gebied van zonneparken gerealiseerd.

Het zonnepark komt op grondgebied van de WUR en wordt ontwikkeld door LC Energy, een samenwerkingsverband van het Wageningse bedrijf Qing Sustainable en het Engelse bedrijf Low Carbon. Zowel de WUR als Qing Sustainable zijn Klimaatpartner en helpen mee de doelstelling Wageningen Klimaatneutraal in 2030 te realiseren.

Er is in de plannen speciale aandacht voor de landschappelijke inpassing van het zonnepark en voor verhoging van de biodiversiteit. Tegen het hekwerk rond het zonnepark komt een haag van inheemse struiken, die op sommige plekken wel 5 meter breed is. Onder de panelen wordt kruidenrijk graszaad gezaaid. Het gras wordt af en toe begraasd door schapen. Ook komen er bijenkasten. De ontwikkelaar, de gemeente en de WUR beogen hiermee een voorbeeldproject te realiseren voor andere zonneparken in Nederland.

Het terrein van het zonnepark ligt zo’n 60 cm lager dan de omgeving. De panelen worden 160 cm hoog, het hek en de haag 200 cm. De omwonenden kunnen daarom naar verwachting over het zonnepark heen kijken. Ook wordt er een rand van minimaal 10 meter vanaf de perceelsgrens van de omwonenden vrij gehouden. Als het zonnepark gerealiseerd wordt kunnen omwonenden, maar ook andere Wageningers, financieel participeren in het zonnepark.

Momenteel loopt er een procedure bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen het zonnepark.