PVT panelen

PVT panelen worden ook wel hybride panelen genoemd: deze panelen wekken zowel warmte als stroom op met dezelfde collector. Ze zijn dus zonnepaneel en zonneboiler (zonnecollector in één. Hetzelfde dakvlak krijgt dus een dubbele functie. Deze combinatiepanelen zijn voornamelijk rendabel wanneer ze toegepast worden op daken waar een gebrek aan oppervlakte bestaat.

Voordelen en nadelen

De totale energieopbrengst van hybride panelen is hoger dan die van normale zonnepanelen, omdat ze zowel warmte als elektriciteit produceren. Hybride zonnepanelen hebben daardoor minder oppervlakte nodig om dezelfde hoeveelheid energie op te wekken dan een combinatie van zonnepanelen en zonnecollectoren (zonneboiler). Hierdoor zijn hybride zonnepanelen een handige keuze als u een klein dakoppervlakte heeft en als het mooier vindt om maar 1 type paneel neer te leggen.Met hybride panelen hoeven er niet twee aparte systemen (zonnepanelen en zonnecollectoren) naast elkaar op het dak geïnstalleerd te worden. Dit zorgt ervoor dat het hele dak er hetzelfde uitziet, wat veel mensen mooier vinden.

Hybride zonnepanelen zijn wel duurder, omdat het een nieuwe techniek is. Het is goedkoper om apart zonnepanelen en een zonneboiler te nemen.