Om gemeente Wageningen in 2030 klimaatneutraal te laten zijn is in beeld gebracht hoeveel zonne-energie er gerealiseerd moet worden voor de opwek van duurzame energie. Naast dat alle daken moeten worden voorzien van zonnepanelen is er ook nog minimaal 33 hectare aan zonnevelden nodig. Bij het ontwerpen van zonneparken kijken we naar zaken als ligging, grootte, omliggende schaduweffecten, landschappelijke inpassing en afstand tot het (openbaar) netwerk.

Initiatief zonnepark Haarweg

Het eerste zonnepark van Wageningen is gepland aan de  Haarweg en is een initiatief van grondeigenaar WUR en ontwikkelaar LCEnergy. Het Bestemmingsplan is op 10 december 2018 vastgesteld door de gemeenteraad. Als het zonnepark gerealiseerd wordt kunnen omwonenden, maar ook andere Wageningers, financieel participeren in het zonnepark. Momenteel loopt er een procedure bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen het zonnepark.

Meer informatie over het beleid van de gemeente Wageningen over zonneparken is te vinden op de website van gemeente Wageningen.

Vergunning en leges

Voor zowel kleine systemen (op eigen terrein en voor eigen stroomverbruik) waarbij de panelen niet op het dak worden geplaatst   als voor grote systemen (zonne-akker) is een omgevingsvergunning nodig. Ga voor de aanvraag van een omgevingsvergunning naar de website van de gemeente Wageningen.

Gemeente Wageningen wil zonne-energie stimuleren en de raad heeft om die reden besloten tot (gedeeltelijke) vrijstelling van leges bij de aanvraag van een vergunning. Vergunningplichtige kleine systemen op eigen terrein en voor eigen gebruik tot een maximum van 15 kWp zijn geheel legesvrij. Dit is bij ongeveer 50 à 60 panelen. Voor overige vergunningsplichtige zonne-energiesystemen is 50% vrijstelling van de kosten tot een maximum van €10.000. Daarnaast krijgt de initiatiefnemer uitstel van betaling tot de aanvang van de bouw. Als het systeem uiteindelijk niet wordt geplaatst, als bijvoorbeeld de vergunning of de financiering niet rondkomt, hoeven de initiatiefnemers de kosten niet te betalen. De vergunningsplicht blijft wel bestaan, inclusief de benodigde toetsing door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) en de verplichting tot het uitvoeren van eventuele benodigde onderzoeken in het kader van de vergunningaanvraag.

Financiering

Kleine veldsystemen op eigen terrein met een kleinverbruikaansluiting (aansluiting tot en met 3X80A), kunnen gebruik maken van de salderingsregeling. Daarnaast kunnen particulieren de BTW terug vragen over de aanschaf van de zonnepanelen door als BTW-ondernemer aangemerkt te worden. Bent u al ondernemer, neem dan contact op via de belastingtelefoon. Ga voor BTW teruggave naar de website van de Belastingdienst.

Voor veldsystemen met een vermogen groter dan 15 kWp en met een grootverbruikaansluiting (aansluiting groter dan 3X80A) kun je een aanvraag indienen voor een SDE+ subsidie (Stimulering Duurzame Energie). Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie gaan produceren, kunnen gebruik maken van deze subsidieregeling SDE+. Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. De SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van grijze stroom en duurzaam opgewekte stroom. De subsidie wordt toegekend voor een vaste periode (15 jaar) waarbij de subsidie jaarlijks wordt uitbetaald op basis van de werkelijke hoeveelheid opgewekte zonnestroom. Voor de aanvraag van een SDE+ subsidie is een reeds verstrekte omgevingsvergunning verplicht. Ga voor meer informatie naar de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).  

Postcoderoosregeling

Met de postcoderoosregeling kunnen energiecoöperaties ook veldsystemen realiseren. Met deze regeling krijgen leden (die in een bepaald postcodegebied wonen t.o.v. de zonnecentrale) van een coöperatie een energiebelastingkorting op de energienota voor lokaal en duurzaam opgewekte elektriciteit. Deze regeling is geschikt voor alle veldsystemen, groot of klein. Meer informatie vindt u op de website van de Postcoderegeling.