Om gemeente Wageningen in 2030 klimaatneutraal te laten zijn moeten we met zijn allen heel veel duurzame energie opwekken. Zonne-energie is daarbij onmisbaar. Er moeten dus zo veel mogelijk zonnepanelen geplaatst worden in en rond Wageningen. Op daken van huizen en bedrijven, en in zonneparken. In de rechterkolom leest u hier meer over.