Windmolens Wageningen

Wist u dat een windmolen op land met een vermogen van 3MW genoeg elektriciteit produceert voor ruim tweeduizend huishoudens? In Nederland waait het vaak en hard. Windmolens zetten de energie van de wind om in elektriciteit. In het eerste half jaar levert een turbine al evenveel energie op als de productie en bouw heeft gekost. Daarna levert de molen nog 15 tot 20 jaar lang schone energie. Een duurzame en betrouwbare energiebron dus. Omdat we windenergie in eigen land kunnen produceren zijn we minder afhankelijk van bijvoorbeeld gas en olie uit het buitenland. Samen met zonne-energie hebben we windenergie hard nodig om een duurzame energievoorziening in de toekomst zeker te stellen. In het klimaatakkoord staat opgenomen dat er in 2030 voor 35 TWh aan duurzame elektriciteit op land (lees zonneparken en windmolens) moet zijn gerealiseerd om aan de landelijke klimaatdoelstellingen te voldoen. Alle regio’s in Nederland (waaronder Regio FoodValley) moeten aangeven hoeveel windenergie en zonne-energie zij kunnen bijdragen om deze landelijke klimaatdoelstellingen te behalen. Ga voor meer informatie over deze “Regionale Energiestrategieën” naar de website www.regionale-energiestrategie.nl 

Op de website windenergie.nl vindt u informatie over allerlei aspecten rondom windenergie zoals nut en noodzaak, Europese en nationale afspraken, inpassing in het landschap en wet- en regelgeving.

Benieuwd wat het beleid van de Gemeente Wageningen is op het gebied van windenergie? Dit leest u op de website van de Gemeente Wageningen.