Warmtenet

Het aanleggen van een warmtenet (stadsverwarming) om huizen en kantoren te verwarmen is een mooie stap op weg naar een aardgasloze toekomst. Een warmtenet is een verwarmingssysteem, waarbij de woningen worden verwarmd via een ondergronds netwerk van warmwaterleidingen. De huizen en bedrijven in de wijken met een warmtenet zijn (in de toekomst) niet meer aangesloten op het aardgasnet. 

Warmtenetten in Wageningen

 

Bestaand warmtenetje in Noordwest

Er is al een bestaand warmtenet in de wijk Noordwest. Dit warmtenet wordt verwarmd met een WKK (warmtekrachtkoppeling). Met een grote motor die loopt op een aardgasketel wordt het water voor het net verwarmd, en gelijktijdig wordt ook nog elektriciteit opgewekt. Naast dit bestaande warmtenet zijn verschillende partijen in Wageningen aan het onderzoeken of een grootschalig warmtenet mogelijk is Wageningen. Benieuwd hoe dit werkt? Bekijk de animatie en veelgestelde vragen.

 

Toekomstig warmtenet met restwarmte van Smurfit Kappa Parenco

Net over de gemeentegrens met Renkum staat papierfabriek Smurfit Kappa Parenco. De fabriek heeft continu afvalwater van 32 graden beschikbaar waar warmte uit gewonnen kan worden. Met warmtepompen kan deze warmte opgewerkt worden zodat het met (max) 80 graden ingezet kan worden in de gebouwde omgeving van Wageningen en Renkum. Er moet dan wel een warmtenet aangelegd worden dat de warmte naar de woningen (en bedrijven) kan brengen. In Wageningen zou deze bron 6300 woningen en bedrijven van warmte kunnen voorzien. De gemeente, Idealis, de Woningstichting, de WUR, Smurfit Kappa Parenco en warmtebedrijf Firan zijn momenteel in een samenwerking om te onderzoeken of dit net er zou kunnen komen.

 

Toekomstig warmtenet met Ultradiepe Geothermie van Smurfit Kappa Parenco

Later kan het warmtenet mogelijk nóg duurzamer gevoed worden met Ultra Diepe Geothermie. De papierfabriek wil in de toekomst de warmte die nodig is papier te maken uit een geothermische bron op 6.000 meter diepte halen. Smurfit Kappa Parenco zal zelf een groot deel van het warme water uit de geothermiebron gebruiken. Met de resterende warmte uit de bron is het mogelijk om ongeveer 15.000 woningequivalenten (weq) in de directe omgeving te verwarmen. Voldoende voor een regionaal warmtenet van Renkum via Wageningen naar Ede. Bezoek de website Aardwarmteindevallei.nl voor meer informatie en de planning.
Het restwarmtescenario staat los van het scenario Ultra Diepe Geothermie dat gelijktijdig onderzocht wordt, maar dat in realisatie nog veel langer gaat duren. Mocht de UDG-bron er ooit komen, dan is het fijn dat er al een warmtenet richting Wageningen ligt en zouden nog meer woningen en bedrijven in Wageningen en uiteindelijk ook Ede hiervan kunnen profiteren.


Kleinschalig warmtenet in de Benedenbuurt

Een duurzaam warmtenet aanleggen kan ook op buurtniveau. In de Benedenbuurt heeft bewonerscoöperatie WOW de ambitie een warmtenet aan te leggen wanneer de gemeente de verouderde riolering in de wijk gaat vervangen. De warmte voor dit net wordt uit een (WKO) ondiepe bron in de bodem gehaald (ook wel WKO, warmte-koude-opslag genoemd). Met behulp van warmtepompen wordt het water uit de bodem verder opgewarmd zodat het met de juiste temperatuur bij de woningen afgeleverd kan worden. De woningen zijn voor het grootste gedeelte gebouwd in de jaren ’50. Bijna alle woningen hebben een spouw die geïsoleerd is of gaat worden. Sommige woningen hebben een kruipruimte waardoor ze de vloer (hebben kunnen) isoleren. Ook voor goede isolatie van ramen en daken is aandacht. Los van een enkele bewoner die de woning nog grondig wil gaan verbouwen (of heeft verbouwd) hebben de meeste woningen na deze standaard isolatiestappen nog ‘hoog’ temperatuur warmte nodig om het goed warm te krijgen. Een warmtenet kan dat bieden.
De wijk telt 480 woningen. Dat is relatief klein voor een zelfstandig warmtenet er wordt goed onderzocht hoe dit net in de toekomst vergroot kan worden of bijvoorbeeld (met de bron) kan aanhaken op het (eventueel dan gerealiseerde) grote warmtenet.
Wilt u weten hoe het met dit project staat? Bezoek dan de website van cooperatie WOW.

 

Hoge en lage temperatuur warmtenetten

Er bestaan hoge en lage temperatuur warmtenetten. Bij een warmtenet met water van hoge temperatuur (vanaf 70 ºC) zijn er vaak gewone radiatoren in huis waar warm water doorheen stroomt. Een woning die is aangesloten op een warmtenet met lage temperatuur wordt verwarmd met speciale lage temperatuurradiatoren, vloerverwarming of wandverwarming. Om met lage temperatuur te kunnen verwarmen moet een woning ook heel goed geïsoleerd zijn. Veel huizen in Wageningen kunnen maar beperkt na-geïsoleerd worden. Dat wil zeggen dat de spouw (als die er is), de vloer (als er een kruipruimte is) en het dak geïsoleerd wordt.
Omdat veel huizen in Wageningen en nog verwarmd worden via radiatoren die een hoge temperatuur nodig hebben om goed te werken én omdat ze lastig na te isoleren zijn, zal een mogelijk warmtenet in Wageningen een hoog-temperatuur warmtenet worden. Via de zogenaamde aanvoerleiding kan dat hoge temperatuur (70-80 graden) warmte leveren aan wijken met oudere na-geïsoleerde woningen. Via de retourleiding zou het warmte van lagere temperatuur kunnen leveren aan wijken met nieuwere en beter geïsoleerde woningen.

Wilt u meer weten over de werking van een warmtenet? Ga naar Hier Verwarmt voor meer informatie!