Warmtenet

Een warmtenet (stadsverwarming) om huizen en kantoren te verwarmen zou een mooie stap zijn op weg naar een aardgasloze toekomst. Een warmtenet is een verwarmingssysteem, waarbij de woningen worden verwarmd via een ondergronds netwerk van warmwaterleidingen. De huizen en bedrijven in de wijken met een warmtenet zijn niet aangesloten op het aardgasnet. De huizen en gebouwen worden dus voorzien van warmte en warm tapwater door de energie die wordt onttrokken uit de warmte van het warmtenet met behulp van een warmtewisselaar. Wil je meer weten over de werking van een warmtenet? Ga naar Hier Verwarmt voor meer informatie!

Warmtenet in Wageningen

Gemeente Wageningen heeft al een warmtenet in de wijk Noordwest. Dit warmtenet wordt verwarmd met een WKK (warmtekrachtkoppeling). Een WKK verwarmt het warmtenet met aardgas en gelijktijdig wordt ook nog elektriciteit opgewekt. Naast dit bestaande warmtenet zijn verschillende partijen in Wageningen aan het onderzoeken of een grootschalig warmtenet mogelijk is Wageningen. Benieuwd hoe dit werkt? Bekijk de animatie en veelgestelde vragen.

Warmtenet met restwarmte van Smurfit Kappa Parenco

In Renkum is de Papierfabriek Smurfit Kappa Parenco gevestigd. De fabriek heeft een continue stroom van afvalwater beschikbaar waar warmte uit gewonnen kan worden, die ingezet kan worden in de gebouwde omgeving van Wageningen en Renkum. Voor Wageningen gaat het om zo’n 6300 aansluitingen. Onderzocht wordt hoe zoveel mogelijk flats en appartementencomplexen in Wageningen daarmee van warmte kunnen worden voorzien. De afgelopen maanden zijn er gesprekken gevoerd met een aantal grote mogelijke afnemers.

Warmtenet met Ultradiepe Geothermie van Smurfit Kappa Parenco

Om verder te kunnen verduurzamen en zonder aardgas papier te kunnen produceren, heeft Smurfit Kappa de wens om haar stoomvraag met stoom uit een geothermische bron op 6.000 meter in te vullen. Smurfit Kappa Parenco zal zelf een groot deel van de geproduceerde stoom uit de geothermiebron gebruiken. Met de resterende warmte uit de bron is het mogelijk om naar schatting 15.000 woningequivalenten (weq) in de directe omgeving te verwarmen. Voldoende voor een regionaal warmtenet van Renkum via Wageningen naar Ede. Bezoek de website Aardwarmteindevallei.nl voor meer informatie en de planning.

Het restwarmtescenario staat los van het scenario Ultra Diepe Geothermie dat gelijktijdig onderzocht wordt, maar dat in realisatie nog veel langer gaat duren. Mocht de UDG-bron er ooit komen, dan is het fijn dat er al een warmtenet richting Wageningen ligt en zouden nog meer woningen en bedrijven in Wageningen en uiteindelijk ook Ede hiervan kunnen profiteren.