Van Gas Los

Hoe en wanneer uw wijk of bedrijventerrein van het gas af gaat, daarvoor is de gemeente met inwoners, bedrijven en belanghebbenden een Transitivisie Warmte aan het opstellen. In deze visie moet komen te staan hoe de transitie van fossiele warmte naar duurzame warmte globaal gaat verlopen. Voor alle wijken wordt een scenario geschetst. Ook worden er keuzes gemaakt in wat er lokaal nodig is om de transitie op gang te brengen; bv het doorzetten van betaalbare leningen, subsidies voor innovatie of voor mensen met een lager inkomen, budgetten voor wijken om expertise en begeleiding in te huren als zij zelf een plan willen maken.

Voor inwoners is informatie te vinden op Wageningenwoontduurzaam.nl: Is mijn wijk al actief? Wat kan ik zelf al doen aan mijn woning? Wat zijn financieringsmogelijkheden?

Voor bedrijven is deze informatie te vinden op Wageningenwerktduurzaam.nl. Of neem contact op de energiecoach!