Van het aardgas los

De meeste huizen en bedrijven in Wageningen worden verwarmd met behulp van aardgas. En de meeste mensen koken er ook op. Maar aardgas is een fossiele brandstof waar we in verband met het klimaatprobleem liever van af willen. Een onmogelijke opgave? Misschien niet als u bedenkt dat woningen en bedrijven in Nederland in de jaren ’60 nog volledig aardgasvrij waren. Pas na ontdekking van aardgasvelden in Slochteren ging Nederland in de jaren ’60 massaal aan het aardgas. En nu gaan we er dus weer af. We gaan koken en verwarmen met duurzamer bronnen; zon, wind, water, lucht en bodem.

Energiebesparing

Om de transitie naar duurzame warmte te maken is het erg belangrijk dat we eerst zoveel mogelijk energie besparen in woning, bedrijf of school. Want wat we niet verbruiken hoeven we ook niet duurzaam op te wekken! Voor meer informatie hoe u het beste energie kunt besparen in uw woning of bedrijf en welke financieringsmogelijkheden hierbij bestaan, gaat u dan naar de websites: website wageningen woont duurzaam of www.wageningen werkt duurzaam.

Duurzame warmte

Warmte kunnen we opwekken door veel verschillende technieken. Door bijvoorbeeld een warmtenet aan te leggen of door warmte-koude opslag in de bodem of het gebruik van luchtwarmtepompen. Boven in de menustructuur kunt u voor meer informatie de verschillende technieken aanklikken.