Praat met de raad over voorwaarden zonnepark

Zonnepark

12 maart 2019

We willen schone energie, maar daardoor verandert het landschap. Maar onder welke voorwaarden is een zonnepark mogelijk in Wageningen? Op maandag 18 maart om 19.30 uur is er een rondetafelgesprek over het onderwerp ‘criteria voor zonneparken’. Criteria zijn nodig om de plannen van initiatiefnemers voor zonneparken te beoordelen.

De criteria die zijn geschreven kan je lezen op: wageningen.nl/inwoners/Klimaat/Zonneparken. Tijdens het rondetafelgesprek zit je met raadsleden aan tafel en kan je jouw mening geven over deze criteria.

Wil je meepraten? Geef je dan van tevoren even op via raadsgriffie@wageningen.nl.

Kan je niet aanwezig zijn, maar ben je wel geïnteresseerd in wat er gezegd is? Er worden geluidsopnames gemaakt die je kan naluisteren via wageningen.raadsinformatie.nl