Geef uw mening over het duurzaam opwekken van energie in uw regio

8 december 2020

Vul de vragenlijst in via: resfoodvalley.nl. U hoeft geen energiespecialist te zijn.

Wij helpen u graag met invullen! Bel 085 30 35 296 of mail support@populytics.nl (ma t/m za 15:00 – 21:00). Ook in de kerstvakantie, maar niet op zon- en feestdagen.

UW MENING IS BELANGRIJK, VULT U ALSTUBLIEFT DE VRAGENLIJST IN!

Nederland wil in 2030 voor de helft op duurzame energie draaien. In Regio Foodvalley dragen we ons steentje daaraan bij. Samen maken we een flinke stap naar een schone wereld voor ons en onze kinderen.

Ook Wageningen doet mee

Wageningen maakt deel uit van Regio Foodvalley. Wageningen werkt in de regio samen met 7 andere gemeenten, 2 provincies, 2 waterschappen, veel andere partijen en inwoners aan een regioplan. Dat plan heet de Regionale Energiestrategie. Daarin komt te staan waar en hoeveel zonne- en windenergie opgewekt kan worden in 2030. Voor Wageningen maakt de integrale visie buitengebied onderdeel uit van het regioplan, omdat hierin al beleid is vastgesteld voor het opwekken van duurzame energie.

Burgerforum

Een groep inwoners uit de hele regio (dit heet een burgerforum) geeft straks advies over het regioplan. Dat doen zij vanuit wat u belangrijk vindt als inwoner of ondernemer in onze regio. Daarom hebben zij uw mening nodig. In de online vragenlijst staan vijf mogelijkheden om een flinke stap te maken naar een energieneutrale regio. De mogelijkheden zijn niet écht. Het zijn géén concrete plannen van de gemeenten. Het zijn keuzes die u misschien heel goed of helemaal niét goed vindt.

Van de mening van alle inwoners kunnen we veel leren; wat vindt u belangrijk of juist niet?