Zeldzame soorten gevonden in Kortenoord

7 juli 2020

In het openbaar groen van Nieuw Kortenoord komen verschillende zeldzame plantensoorten voor. Dat ontdekten bewoners tijdens een gezamenlijke inventarisatieronde eind juni. Ze telden alleen al 100 soorten kruiden, naast alle grassen, heesters en bomen. De inventarisatie was een initiatief van de bewonersgroep Groen Kortenoord.

Op de warme zondagochtend trokken zo’n dertig bewoners in groepjes langs de groenstroken in de wijk. Ze waren uitgerust met pen en papier, floraboekjes en de app PlantNet om soorten snel te identificeren. Ze brachten zo het groen in kaart langs de Nijlantsingel en de Kortenoord Allee, het park bij de Marijkeweg en speeltuinstrook in het midden van wijkdeel Mozaïekpark.

Paarse morgenster
Vooral de stukken die de gemeente maar één of twee keer per jaar maait, bleken een flinke variatie planten te herbergen. In totaal werden ruim 100 soorten geteld. Kenners ontdekten ook enkele zeldzame soorten, zoals de paarse morgenster, stalkaars en langstekelige distel. De planten werden niet alleen goed gevonden door de inventariserende bewoners: het gonsde er ook van de bijen, hommels en zweefvliegen. Daarnaast vlogen er verschillende vlinder- en libellensoorten rond.

Veel variatie
Het park bij de Marijkeweg bleek het hoogste te scoren. Niet gek, want deze groenzone is het meest gevarieerd, met grasland, schaduwrijke plekken, natte delen en stukken die verstoord zijn. Elke plek kent zo zijn eigen soorten. Op verstoorde grond doen bijvoorbeeld pionierssoorten zoals klaproos, Jakobs kruiskruid en allerlei soorten distels het goed.

Volgend jaar opnieuw
De verwachting is dat er nog veel meer soorten voorkomen in de relatief jonge wijk. De bewoners zullen het inventariseerwerk in de nazomer hervatten, want dan staan er weer andere soorten in bloei. Ook gaan ze volgend jaar weer op pad met elkaar. Op deze manier ontstaat er een mooi beeld van hoe de natuur zich in eerste twee aangelegde delen van Kortenoord ontwikkelt, nu het stof van de bouwwerkzaamheden daar is neergedaald.

Meer info: www.groenkortenoord.nl

Foto: Irma de Jager