Wat is de visie op het buitengebied? De hoofdlijnennotitie geeft een idee

11 maart 2020

Heb je een mening over de inrichting van het buitengebied van Wageningen? Laat het horen. De hoofdlijnennotitie buitengebied is af. Hierin staan denkrichtingen omschreven en iedereen kan reageren.

Zo is er nagedacht over de inrichting van het Binnenveld en de Nude. Hier zou het landschap in het midden open moeten blijven en aan de randen door middel van historische hagen kleinschaliger en daarmee toegankelijker voor de recreant. Wageningers mogen meer bewegen. De hagen ontnemen het zicht op zonnepanelen, die daar ook een plek zullen vinden.

Op 19 maart is er een tweede gebiedsconferentie en zullen de notitie en de reacties worden besproken.