Wageningen organiseert Nationale Groendag

25 juni 2019

Op 14 november organiseert de gemeente Wageningen samen met de stichting Steenbreek de Nationale Groendag. Samenwerken aan verbetering van de biodiversiteit in stad en platteland is het thema van dit jaar. Wethouder Gudden: “Het thema voor dit jaar is ingegeven door een snelle achteruitgang van de biodiversiteit de laatste jaren.

Zowel internationaal als nationaal heeft de samenleving hier mee te maken. Ook lokaal onderkennen we dit probleem en doen we alles wat binnen onze mogelijkheden ligt als overheid, om een bijdrage te leveren aan het voorkomen van de verdere achteruitgang. We zijn vereerd dat dit jaar over dit belangrijke thema, de Nationale Groendag binnen onze gemeentegrenzen mag plaatsvinden”.

Gemeente Wageningen is door stichting Steenbreek gevraagd om de jaarlijkse Nationale Groendag te organiseren. Dit omdat onze stad vorig jaar de Nationale groencompetitie Entente Florale heeft gewonnen. De gemeente heeft een thema gekozen dat de komende jaren van groot belang is bij de inrichting van de openbare ruimte. Gekozen is voor samenwerken aan de verbetering van de biodiversiteit in stad en platteland.

In Wageningen zijn we gestart met een project voor de verbetering van de habitat voor allerlei diersoorten. Dit doen we samen met bewoners, bedrijven en groene organisaties. Daarnaast heeft de gemeente gekozen voor ecologisch beheer van plantsoenen en verhardingen en om de biodiversiteit te verhogen is gekozen voor gefaseerd maaibermbeheer. Om meer en beter inzicht te krijgen is er een nulmeting biodiversiteit in het buitengebied uitgevoerd, welke als bouwsteen kan dienen voor de visie buitengebied. Door de groene organisaties wordt hard gewerkt aan een ecologische structuurkaart.

Op de Nationale Groendag staan kennisuitwisseling, elkaar ontmoeten en partijen verbinden centraal. Met name vakinhoudelijke professionals vanuit beleid, uitvoering en onderzoek op het gebied van openbare ruimte en stedenbouw zijn uitgenodigd. Maar ook initiatiefnemers en belangstellenden die zijn aangesloten bij natuur- en milieuorganisaties uit Wageningen zijn van harte welkom.

De komende maanden wordt  het programma verder uitgewerkt. Inschrijven gaat via www.nationalegroendag.nl