Gebiedsconferentie: Vol overgave buigen over grote opgaven

Gebiedsconferentie Wageningen

12 december 2019

Een kleine 200 mensen die zich buigen over 24 vierkante kilometer. Met overgave, met kennis, soms met emotie. Het was een boeiende bijeenkomst over de omgevingsvisie buitengebied van de gemeente Wageningen. Wethouder Lara de Brito maakte in haar introductie duidelijk dat er ook wat op het spel staat: we krijgen te maken met veranderingen in het buitengebied. Zonder het expliciet te noemen was duidelijk dat het over de energietransitie gaat: we moeten ruimte vinden voor de opwekking van duurzame energie.

Zon en wind
De thema’s zonneparken en windmolens waren bij voorbaat gesplitst in groepen die zich konden buigen over kansen of over bedreigingen. Als een soort uitgestelde confrontatie. Want er ligt een flinke opgave. Als Wageningen zelfvoorzienend wil worden is er 180 hectare zonneakker of 10 grote windmolens nodig.
Voor zonneakkers blijft de confrontatie misschien nog beperkt. Bij het intekenen van kaarten springen de gelijkenissen tussen de kaarten uit de workshop kansen en de workshop bedreigingen in het oog. Voor windmolens wordt het mogelijk lastiger. Terwijl er in de workshop kansen een pleidooi werd gehouden voor windmolens op de Wageningse berg, omdat ze de hoogte mooi accentueren, werd dat in de workshop bedreigingen tot een nogo-area voor windmolens verklaard. Eigenlijk werd daar het hele grondgebied van Wageningen als nogo-area aangewezen. Hier ligt dus een mooie uitdaging voor de gemeente.

Bodem een thema
In een aantal workshops kwam het bijzondere Wageningse karakter van de inwoners tevoorschijn. Bij de introductie van de workshops werd al gemeld dat het thema bodem in geen enkele andere gemeente gespreksonderwerp is. In Wageningen dus wel. Maar het zal ook in weinig andere gemeenten gebeuren, dat er zeer degelijke inhoudelijke toelichtingen worden verstrekt bij de vraag naar kernkwaliteiten van een deelgebied, zoals het Binnenveld. Na zo’n uitleg kijk je met nog meer bewondering naar de landschappelijke overgang van Wageningse Berg, via de Eng naar de hooilanden langs de Grift.

Das, patrijs en steenuil
Het bureau dat verder met de inhoudelijke uitwerking aan de gang gaat, mag zich ook gelukkig prijzen met de kennis uit de Wageningse samenleving over de groene verbindingen in het buitengebied. Met inhoudelijke onderbouwing werden er mooie kansen geschetst voor verbindingen waar edelhert, das, patrijs en steenuil en modderkruiper baat bij hebben.
Na zo’n avond besef je nog meer dat we in een gemeente wonen met een heel bijzonder landschap. Dat werd nog eens bevestigd in de bijdrage van landschapsarchitect Adriaan Geuze: ook met een neutrale blik krijgt de landschappelijke kwaliteit in deze omgeving een 8 of 9 op een schaal van 10. Maar het wordt ook duidelijk dat we een bijzondere mix van inwoners hebben. Met veel kennis en grote betrokkenheid. Mooi vertrekpunt voor een boeiend vervolg van het proces naar een omgevingsvisie.

Rob Janmaat, aanwezig namens Communicatiebureau De Lynx