Visie Buitengebied naar de gemeenteraad

19 mei 2020

Update 31 maart 2021: de nieuwe visie is te vinden op https://stemvan.wageningen.nl/nl-NL/projects/–1

Op 11 mei 2020 besloot het college b&w om de concept visie buitengebied aan te bieden aan de gemeenteraad. Natuurontwikkeling wordt gezien als een van de belangrijkste opgaven, samen met het opwekken van voldoende duurzame energie. Op 25 mei kunt u hierover in gesprek met de gemeenteraad.

Internetconsultatie
In maart reageerden 117 mensen en organisaties op de hoofdlijnennotitie via toekomstwageningen.nl. Zij gaven in totaal 375 reacties. Bureau LOS Stad om Land, dat namens de gemeente het proces begeleidt, is er blij mee: “Zonder alle reacties hadden wij de visie niet kunnen maken. We willen iedereen die heeft gereageerd dan ook heel hartelijk bedanken. Aan de hand van alle reacties is de concept visie buitengebied opgesteld. Dit concept kunt u nu ook bekijken. Ook hebben we alle reacties, samengevat en gebundeld, beantwoord in een reactienota. In de reactienota kunt u lezen wat met alle inbreng is gebeurd”.

Onderdelen visie
Natuurontwikkeling is één van de belangrijkste kaders en opgave van de visie buitengebied. De hoofdlijnen van de visie maken ontwikkelingen mogelijk die geld opleveren voor de natuur. Wanneer er bijvoorbeeld grootschalig energie opgewekt moet worden dan zal een deel van de opbrengsten ten gunste komen van de natuur. Andere voorbeelden zijn: het realiseren van Tiny Houses waar de opbrengsten ook voor natuurontwikkeling bestemd zijn, het stimuleren van recreatie en gezondheid, het bevorderen van natuurinclusieve landbouw en een pilot voor zogenoemde ‘energietuinen’.

Een andere belangrijke opgave is de energietransitie. Wageningen zet in op besparen, het volleggen van alle daken, de realisatie van zonnevelden en we gaan de mogelijkheden onderzoeken voor de bouw van twee windmolens. Alle hoofdlijnen zijn te vinden in de visie.

Praat mee met de raad op 25 mei
Het college heeft de concept visie buitengebied aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad behandelt de visie op drie avonden. De raad gaat eerst in gesprek met grondeigenaren, organisaties, inwoners en andere geïnteresseerden tijdens de Politieke Avond van maandag 25 mei aanstaande van 19.30 tot 20.45 uur. Wilt u in gesprek met de gemeenteraad over de visie? Dan kunt u zich voor deze avond aanmelden bij de griffie via raadsgriffie@wageningen.nl (tot maandag 25 mei 09.00 uur).

Vanwege de corona maatregelen kan deze avond helaas niet op de traditionele manier in de raadszaal plaatsvinden. De gemeenteraad organiseert daarom een digitale manier van vergaderen zodat de gemeenteraad, maar ook u, op een veilige en verantwoorde wijze mee kunt doen. In verband met het vergaderen op afstand wordt u gevraagd in maximaal twee zinnen uw belangrijkste punt op te schrijven. Na deze avond volgt nog een gesprek met wethouder De Brito en een debat voordat de raad een besluit neemt over de visie.