Veel belangstelling voor Gebiedsconferentie Wageningen

10 december 2019

Reeds 120 mensen hebben zich aangemeld voor de gebiedsconferentie van Wageningen op 11 december. Alle inwoners van de gemeente zijn uitgenodigd. De avond gaat over natuur, landschap en energietransitie. Het moet leiden tot een visie op het buitengebied. Bijvoorbeeld hoe om te gaan met zonneparken.

Er was plek voor 117 mensen, maar organisator Dennis Kramer gaat meer workshops inlassen. “We zijn heel blij met de grote betrokkenheid. Er zit een goede energie op. We zullen geen nieuwe onderwerpen toevoegen, maar workshops vaker organiseren. Bijvoorbeeld die over kernkwaliteiten Binnenveld en nieuwe vormen van recreatief medegebruik.”

Criteria nodig

De gemeenteraad werkt ten aanzien van zonneparken nu met een aantal voorlopige criteria, maar wil graag op korte termijn definitieve criteria hebben. “Daarom wil de gemeente zo snel mogelijk naar een vast kader, waar de raad aan kan toetsen. In Wageningen kun je dat alleen goed doen als je de inwoners erbij betrekt, want ze hebben een duidelijke mening”, zegt Kramer.

Naast de conferentie komt er vanaf 18 december ook een mogelijkheid voor inwoners om hun mening te geven via internet. In maart ligt er een concept visie die aan inwoners wordt voorgelegd via een internetconsultatie of een tweede gebiedsconferentie. Bewoners en grondeigenaren zijn daarnaast apart geconsulteerd.

Opgeven?
Wil je je ook nog opgeven voor de gebiedsconferentie op 11 december? Doe dat dan snel via toekomstwageningen.nl