Stichting Landschapsfonds Wageningen opgericht

Drie bestuursleden van de Stichting Landschapsfonds

23 september 2022

Wageningen heeft per 22 september 2022 ‘Stichting Landschapsfonds Wageningen’ opgericht. Het doel van de stichting is de biodiversiteit rond Wageningen te vergroten. Daarnaast wil het fonds de kwaliteit van het Wageningse landschap verbeteren. Het idee voor het fonds komt voort uit besprekingen over de Visie (toekomst) voor het Buitengebied. Met grote gebiedsontwikkel projecten in het buitengebied reserveert de gemeente geld voor dit fonds.

Hoe komt het fonds aan haar geld?

Gebiedsontwikkelaars die zonneparken, windenergie initiatieven of andere ontwikkelingen opzetten in het buitengebied, betalen een deel van de projectkosten aan het fonds. Met dit geld zal het fonds de uitvoering, beheer en onderhoud van landschaps- en biodiversiteitsplannen financieel helpen. Geïnteresseerden kunnen later dit jaar plannen indienen voor meerjarige financiële ondersteuning van de initiatieven.

Start van het fonds

Nu de stichting een feit is, kan het bestuur aan de slag. De komende maanden zal door het bestuur de werkwijze en de regels verder worden uitgewerkt. Als dit proces is afgerond kunnen geïnteresseerden een plan indienen bij het landschapsfonds. Het landschapsfonds maakt dit met een oproep en met hulp van de gemeente bekend.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Bestuur Landschapsfonds bestaat uit 5 personen, het gaat om C. Vromans, B. Blokzijl, H. Boerrigter, R. van der Mast en G. Krijnen.