Steenuilenwerkgroep helpt bij aanleg biotopen

4 december 2018

Vrijwilligers van de Steenuilenwerkgroep van Landschapsbeheer Gelderland hebben 1 december een particulier erf in Wageningen meer geschikt gemaakt voor de steenuil. Ze hadden eerder al op vijf adressen erfscans gedaan en een beplantingsplan opgesteld hoe de terreinen als potentiële biotopen van de steenuil versterkt konden worden. Daarvoor gebruikten ze streekeigen beplanting.

Op vrijdag 23 november bracht de biologische boomkweker Ten Elsen 35 fruitbomen en 800 stuks inheems bosplantsoen rond bij de deelnemers, die veelal zelf aan de slag gingen met aanleg. Enkele eigenaren riepen de hulp in van de steenuilenwerkgroep.

Bij een eigenaar op de Wageningse Eng (Dorskampweg) stonden twee hagen op het programma. Vijf personen van de steenuilwerkgroep plus de jeugdige Robin (10) hebben op 1 december de struweelhagen aangeplant. Hierbij is gekozen voor een zeer gevarieerde beplanting, welke naast versterking van steenuilbiotoop ook belangrijke drachtplanten (struiken) voor bijen en vlinders bevatte. Aangeplant zijn ondermeer 2 soorten Kornoelje (Rode en gele), Sleedoorn, Vuilboom, Haagbeuk, Hazelaar, Gelderse roos en krentenboompje.

Projectleider Robert Keizer van Landschapsbeheer Gelderland: “Het was een mooie actie ter versterking van de biodiversiteit op de Wageningse Eng!”