Scholen en BSO’s: maak gebruik van schoolplein regeling

24 november 2020

Bijna dagelijks lezen we in de krant over biodiversiteit en klimaatadaptatie. Het vergroenen van onze woon- en leefomgeving is van groot belang. Scholen kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren door hun schoolplein (verder) te vergroenen. De gemeente Wageningen heeft hiervoor de regeling ‘vergroening schoolpleinen’ in het leven geroepen.

De regeling is voor scholen én BSO’s. De gemeente brengt samen met NME-centrum Het Groene Wiel deze regeling verder onder de aandacht en stimuleren scholen en BSO’s hiervan gebruik te maken. Heeft u vragen over de aanvraag? Dan kunt u contact opnemen met het Groene Wiel, Tessa de Been: t.de.been@ivn.nl

Kijk voor meer informatie op groene schoolpleinen >