Regeling subsidiëring vergroening schoolpleinen opengesteld

29 oktober 2019

Onlangs is de ‘Regeling subsidiëring vergroening schoolpleinen 2019 e.v.’ vastgesteld. Middels de regeling wordt scholen de mogelijkheid geboden om eenmalig op een laagdrempelige manier, een subsidie van maximaal € 4999,- voor vergroening van hun plein aan te vragen.
De aanvraag voor de gemeentelijk stimuleringssubsidie via het aanvraagformulier kan ingediend worden bij groeneschoolpleinen@wageningen.nl of gericht worden aan het college van B en W en omvat in ieder geval een inrichtingsplan, een korte toelichting op het plan, evt. foto’s en een overzicht van de kosten. Wanneer een school al een beschikking heeft van de provincie, moet deze bij de aanvraag worden gevoegd. Dit betekent voor de gemeente dat wij daar min of meer bij aan kunnen sluiten en minder intensief hoeven te ‘beoordelen’.