Maaien met zorg voor vogels en insecten

Nijlantsingel Wageningen

5 februari 2019

Tijdens het buiten wandelen is het u misschien al opgevallen. Op sommige plekken in Wageningen lijken de bermen maar voor de helft gemaaid. Het geheel ziet er wat ruiger uit, met hoge en lage stukken. Gemeente Wageningen past hier een insectvriendelijk graslandbeheer toe.

Het in één keer kort maaien van bermen en stukken grasland is desastreus voor insecten. Van de één op andere dag zijn hun voedselbronnen en schuilplekken verdwenen. Dekking zoeken in een nabijgelegen gebied levert niets op omdat een gemeente vaak in een korte periode alle bermen en grasvelden kort maait. Bovendien worden alle poppen, eitjes en rupsen vernietigd of afgevoerd.

Gevarieerd leefgebied

De Vlinderstichting en FLORON constateerden al jaren dat vaak maaien niet goed is voor planten en insecten. Zij adviseren beheerders het gefaseerd maaien. Bij deze vorm van maaien wordt elke keer een wisselend patroon gemaaid, waarbij niet alles wordt gemaaid. Zo ontstaat een ruig en gevarieerd gebied dat voedsel en dekking biedt aan vogels en insecten. Bloemen blijven staan waardoor er voldoende nectar te vinden is voor bijen en vlinders. In de ruige gedeelten overleven eitjes en poppen en vinden rupsen voedsel. De ondergrond van de lage gedeelten warmt eerder op in de zon, wat aantrekkelijk is voor vlinders om daar hun eitjes af te zetten. De gemaaide delen komen later weer opnieuw in bloei, waardoor er tot laat in de herfst nog bloemen staan.

Nijlantsingel Wageningen

Ruigten en kort gemaaide delen bij de Nijlantsingel

Maaien met oog voor de natuur

In het groenbeleidsplan (2017) heeft gemeente Wageningen besloten om in het maaibeheer rekening te houden met planten, vogels en insecten. Dit maaibeheer met oog voor de natuur wordt op dit moment toegepast bij Lombardi, in de wijk de Boomgaarden, bij de Kortenoordallee en de Nijlantsingel. Elke keer wordt er in een wisselend patroon gemaaid waarbij 40% van het oppervlakte blijft staan. De gemeente begrijpt dat de ongelijk gemaaide bermen er onverzorgd uit kunnen zien. Het duurt enkele jaren voordat er een kruidenrijk grasland vol bloemen ontwikkelt.

Mijn berm bloeit!

Heeft u ook interesse in alles wat leeft, groeit en bloeit in de bermen? De Vlinderstichting en FLORON doen onderzoek naar de bloemenrijkdom en dagvlinders met de campagne ‘Mijn Berm Bloeit!’ U kunt meedoen aan het inventariseren van planten in de bermen en het doorgeven van waarnemingen van vlinders.