Locaties gezocht voor vijf bijenoases

18 juni 2021

In Wageningen is recent de Werkgroep Biodiversiteit opgericht. De werkgroep wil in Wageningen vijf bijenoases aanleggen om wilde bijen en andere insecten in de gemeente een handje te helpen. Hiervoor is de werkgroep op zoek naar particulieren die een stukje grond over hebben voor de bijen. De aanleg wordt volledig door de gemeente gefinancierd uit het project Impuls Biodiversiteit. De werkgroep gaat het beheer en onderhoud van de bijenoases in eigen beheer uitvoeren. Vrijwilligers die hierbij willen helpen zijn van harte welkom in de werkgroep. Aanmelden voor een gratis bijenoase en/of werkgroep kan via www.landschapsbeheergelderland.nl/werkgroep-biodiversiteit-wageningen.

Werkgroep Biodiversiteit zoekt locaties voor bijenoases

Petra Verburg, projectleider namens Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) vertelt wat een bijenoase is: “Een bijenoase bestaat uit kruidenrijk grasland met insectenvriendelijk maaibeheer, een bijenhaag, een paar fruitbomen en een insectenhotel. De locatie kan ongeveer een halve hectare groot zijn. Maar ook op iets kleinere locaties kunnen we fantastische resultaten boeken voor vlinders, bijen en zweefvliegen. De kosten voor het plan en de aanleg worden gedekt vanuit de Impuls Biodiversiteit. Voor de grondeigenaar zijn er geen kosten aan verbonden.” Heeft u een stukje grond over en zou u graag gebruik maken van dit unieke aanbod, meldt u zich dan aan voor een bijenoase via het formulier op www.landschapsbeheergelderland.nl/bijenoases-wageningen/.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Werkgroep Biodiversiteit, de locaties voor de bijenoases of de webinar kunt u contact opnemen met Petra Verburg van SLG, p.verburg@landschapsbeheergelderland.nl of 06-53334047.

Biodiversiteitsimpuls in Wageningen

SLG voert in opdracht van de gemeente de Impuls Biodiversiteit Wageningen uit. Samenwerking met bewoners, bedrijven en organisaties vormt de rode draad. Na diverse goedbezochte webinars over biodiversiteit gaan we nu echt aan de slag om buiten iets te veranderen. De biodiversiteitsimpuls wordt mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland.