Laatste agrarische bedrijf in de Wageningse uiterwaarden gaat voor natuurbeheer

6 december 2019

Lexkesveer Natuurbeheer is momenteel het laatste agrarische bedrijf in de Wageningse uiterwaarden. Zij zoekt een weg om met natuurinclusieve landbouw een toekomst te kunnen hebben.

Verborgen in het volle zicht, zo zou je het agrarische bedrijf Lexkesveer Natuurbeheer aan de Veerdam 2 wel mogen betitelen. Al sinds 1847 wordt hier door de familie van de Pol verschillende vormen van grondgebonden landbouw bedreven, maar zelfs de forensen die dagelijks de oversteek over de Rijn maken met het Lexkesveer pontje, zullen niet beseffen dat op deze plek zich het laatste agrarische bedrijf – met plek voor 165 mestkalveren – in de Wageningse uiterwaarden bevindt.

Land omgezet naar natuur
Door een opeenstapeling van beleid en regelgeving (Ruimte voor de rivier, Natura2000, landbouwbeleid, bestemmingsplan) is de familie van de Pol nu op zoek naar een nieuwe toekomst voor het bedrijf. Het grootste deel van de 15 hectare land is inmiddels omgezet van bestemming landbouw in bestemming natuur. Samen met de 42 hectare aangrenzend land dat Lexkesveer Natuurbeheer pacht van en beheert voor Staatsbosbeheer, staat hier de natuurdoelstelling, kruidenrijk grasland, voorop. Voor het beheer is de inzet van landbouwhuisdieren, zoals paarden en koeien, noodzakelijk.

Tegelijkertijd is de maatschap van de Pol omgevormd tot Lexkesveer Natuurbeheer VoF, waarbij ook de twee kinderen, de 6e generatie, vennoten zijn geworden. Onder de noemer landbouwinclusieve natuur gaan zij het komende jaar op zoek naar nieuwe mogelijkheden om de opbrengsten uit het natuurbeheer op andere manieren aan te vullen: zonder deze extra inkomsten is er geen levensvatbare toekomst voor het bedrijf en dus ook niet voor een duurzaam beheer van de natuurwaarden.

Lexkesveer Natuurbeheer wordt in deze zoektocht geholpen door experts van onder andere Wageningen Environmental Research, het Centrum voor Landbouw en Milieu en adviesbureau Land&co. De projectleiding is in handen van Bart Soldaat van Soldaat Advies. Het project is mede mogelijk door bijdragen van de Europese Unie en de Provincie Gelderland uit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).

Samenwerking met gemeente gezocht
Afgelopen vrijdag vond de aftrap van het project plaats. Naast bovengenoemde partijen waren hierbij ook vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en de gemeente Wageningen aanwezig. Een goede samenwerking met de gemeente is met name van belang, omdat Lexkesveer Natuurbeheer haar plannen ook graag wil inbrengen in de nieuwe Omgevingsvisie Buitengebied die momenteel wordt opgesteld.