Klimaatslim landschapsbeheer

8 juli 2019

Klimaatslim landschapsbeheer is de naam van een pilotproject van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en Probos om meer bomen en bos in het landschap van Gelderland te realiseren.

Bomen en bossen leveren de maatschappij belangrijke producten en diensten. Ze produceren hout, verfraaien het landschap, dragen bij aan biodiversiteit, zuiveren lucht, leveren energie en schoon water, helpen het klimaat door CO2 vast te leggen, hittestress te verminderen en wateroverlast te dempen bij extreem weer en produceren hout. Bomen en bossen dragen bij aan een mooie leefomgeving, wat bedrijven en toerisme aantrekt en de vastgoedwaarde doet stijgen.

Kansen voor combinaties in het landschap

Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en Probos zien op korte termijn kansen om meer robuustere aanplant te realiseren van in totaal 4 ha in combinatie met andere maatschappelijke functies. Een aantal maatschappelijke ontwikkelingen bieden hiervoor kansen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan meer aandacht voor functiecombinaties met:

  1. Circulaire, natuur-inclusieve landbouw
  2. Klimaatbuffers
  3. Beplantingen langs infrastructuur (wegen en paden)
  4. Beplantingen op recreatiegebieden

Grondeigenaren gezocht

SLG en Probos zoeken grondeigenaren die aankomend plantseizoen (2019-2020), met gebruikmaking van een gunstige regeling voor de aanschaf van plantmateriaal en aanlegkosten, houtopstanden willen aanleggen op hun terrein in Gelderland. Meld u aan via de website van Stichting Landschapsbeheer Gelderland.

Meer informatie over voorwaarden en procedure zie flyer Klimaatslim landschapsbeheer.

Foto: Probos