Kappen en aanplanten bomen

27 november 2020

Kap- en snoeiwerk

De gemeente is bezig met het kappen van bomen verspreid door onze gemeente. Het gaat hierbij om bomen met een slechte conditie. Oplappen is niet meer mogelijk, ze leveren teveel risico op voor de omgeving. Voor het kappen ervan is vergunning verleend. Waar mogelijk laten we bomen met een slechte conditie staan. Door ze sterk terug te snoeien of de stammen te laten staan. Zo behouden de bomen toch nog een zekere waarde voor de natuur. Voor Noordwest en Wageningen hoog is nog geen vergunning afgegeven. Hier laten de werkzaamheden nog op zich wachten.

Herplanting
Voor het planten van bomen is november een geschikte maand. We gaan veel bomen terug planten. Dat zal niet altijd op dezelfde plek gebeuren. We kijken naar de beste groeiplaats voor de nieuwe boom. De boom komt te staan waar de boom de beste kans heeft om volwaardig uit te groeien. We verwachten de (nieuwe) bomen te kunnen planten direct na het kappen van de bomen. Dat is waarschijnlijk eind november.

Het planten van de bomen wordt per wijk gedaan. Het gaat om zo’n 315 nieuwe bomen. De nieuwe aanplant vindt vooral in het buitengebied plaats. Langs de Generaal Foulkesweg, in de Tarthorst, het centrum en in Kortenoord.

Beperkte hinder

Er kan enige overlast zijn, die proberen wij tot een minimum te beperken. We werken voornamelijk met elektrisch gereedschap. Ook gebruiken we machines die zorgen dat het werk snel gedaan kan worden, met een minimale kans op schade.

De werkzaamheden worden door twee partijen uitgevoerd. Flier Boomspecialisten doet met name het snoeiwerk en Vaarkamp kapt de bomen, haalt de stronken weg en plant de nieuwe bomen aan.