Internetconsultatie in plaats van bijeenkomst

20 maart 2020

De gebiedsconferentie van donderdag 19 maart ging niet door.

Meedoen via toekomstwageningen.nl
De bedoeling van deze avond was om de deelnemers dezelfde vragen voor te leggen die ook via de internetconsultatie worden gesteld. Het idee was om deze vragen in kleine groepen per thema te bespreken. Nu de bijeenkomst niet doorging, wordt u gevraagd om uw inbreng via de internetconsultatie te geven. U kunt daarbij ook reageren op de reacties van andere deelnemers. Op deze manier kan, alhoewel digitaal, toch uitwisseling van ideeën per thema plaatsvinden. Wij verwachten dat hiermee eenzelfde hoeveelheid en kwaliteit van inbreng uit de samenleving kan worden behaald als met een bijeenkomst.

Internetconsultatie
De internetconsultatie staat open voor reacties tot en met zondag 22 maart, op www.toekomstwageningen.nl. U kunt zelf de thema’s kiezen waarop u inbreng wilt geven.

Telefonisch uw reactie geven
Als u moeite heeft met het reageren via een computer, kunnen wij u bellen zodat u telefonisch uw inbreng kunt geven. Als u wilt dat wij u daarvoor bellen, vragen wij u om een e-mail te sturen met daarin uw naam, telefoonnummer en onderwerp(en) waarop u wilt reageren naar visiebuitengebied@wageningen.nl.