Hoe rijk is de wijk?

16 juni 2020

Onder het motto ‘Hoe rijk is de wijk?’ gaan bewoners van Nieuw Kortenoord de soortenrijkdom van hun wijk in beeld brengen. Zondagmorgen 21 juni zullen ze alle soorten planten en dieren in de groenstroken van Kortenoord inventariseren. De actie is een initiatief van Groen Kortenoord, een groep actieve bewoners.

groene wijkHeel wat soorten
Enkele groenstroken in Kortenoord, zoals langs de Nijlandsingel, worden ecologisch beheerd. De verwachting is dat daar heel wat soorten voorkomen. Maar ook op andere groene plekken, soms door bewoners zelf beheerd, kunnen bijzondere kruiden en bloemen te vinden zijn.

Ook de tuinen in beeld
Om de soortenrijkdom in alle tuinen te weten te komen, is er ook een online enquête uitgezet onder alle Kortenoord-bewoners. Iedereen kan invullen welke soorten vogels, zoogdieren en insecten er in de eigen tuin zitten.

Resultaten
Van alle resultaten van de telling buiten en de enquête maakt Groen Kortenoord een overzicht. Die is straks te vinden op groenkortenoord.nl. Idee is de inventarisatie elk jaar te doen zodat de ontwikkeling van de biodiversiteit in de wijk goed te volgen is.

Elkaar ontmoeten
De inventarisatie is ook bedoeld om elkaar als bewoners te treffen. Elkaar ontmoeten was een van de wensen waaruit het initiatief Groen Kortenoord voortkwam. Meer over de actie op zondag 21 juni en andere activiteiten vind je op groenkortenoord.nl